SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MANIFESTARILE TUBULUI DIGESTIV SUPERIOR LA PACIENTUL CU IRC DIALIZAT

, , , , , and

REZUMAT

Introducere: bolnavii cu IRC sunt susceptibili la o gamă largă de complicaţii: reflux gastro-esofagian, esofagită, gastropatie, gastrită şi duodenită, ulcer gastric şi duodenal, angiodisplazie. Obiective: studiul a constat în evidenţierea simptomelor gastro-duodenale, a frecvenţei modificărilor patologice ale mucoasei eso-gastro-duodenale şi a prezenţei H.pylori la copiii cu IRC aflaţi în program de dializă. Material şi metodă: lotul de studiu a fost format din 55 de copii internaţi în Clinica a IV-a Nefrologie, aflaţi în program de substituţie renală cronică, la care s-a aplicat un protocol ce a sistematizat: simptomele obiective şi subiective şi rezultatele endoscopiei digestive superioare. Lotul cuprinde bolnavii cu modificări ale mucoasei depistate endoscopic. Concluzii: modificările patologice ale mucoasei eso-gastro-duodenale la copilul dializat cronic se reflectă clinic inconstant, ceea ce sugerează necesitatea endoscopiei pentru fiecare caz. Prezenţa H.pylori la 24/55 (43,63%) cazuri biopsiate evidenţiază asocierea relativ frecventă între leziunile gastro-duodenale şi H.pylori la pacienţii dializaţi cronic.

Cuvinte cheie: esofagită, gastrită, H.pylori, dializǎ

Full text | PDF

Leave a Reply