SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MANIFESTARILE TUBULUI DIGESTIV SUPERIOR LA PACIENTUL CU IRC DIALIZAT

, , , , , and

REZUMAT

Introducere: bolnavii cu IRC sunt susceptibili la o gamă largă de complicaţii: reflux gastro-esofagian, esofagită, gastropatie, gastrită şi duodenită, ulcer gastric şi duodenal, angiodisplazie. Obiective: studiul a constat în evidenţierea simptomelor gastro-duodenale, a frecvenţei modificărilor patologice ale mucoasei eso-gastro-duodenale şi a prezenţei H.pylori la copiii cu IRC aflaţi în program de dializă. Material şi metodă: lotul de studiu a fost format din 55 de copii internaţi în Clinica a IV-a Nefrologie, aflaţi în program de substituţie renală cronică, la care s-a aplicat un protocol ce a sistematizat: simptomele obiective şi subiective şi rezultatele endoscopiei digestive superioare. Lotul cuprinde bolnavii cu modificări ale mucoasei depistate endoscopic. Concluzii: modificările patologice ale mucoasei eso-gastro-duodenale la copilul dializat cronic se reflectă clinic inconstant, ceea ce sugerează necesitatea endoscopiei pentru fiecare caz. Prezenţa H.pylori la 24/55 (43,63%) cazuri biopsiate evidenţiază asocierea relativ frecventă între leziunile gastro-duodenale şi H.pylori la pacienţii dializaţi cronic.

Cuvinte cheie: esofagită, gastrită, H.pylori, dializǎ

Full text | PDF

Leave a Reply