SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 2, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPACTUL INFECTIEI CU STAPHYLOCOCCUS AUREUS ASUPRA EVOLUTIEI FIBROZEI CHISTICE LA COPIII DINTR-UN CENTRU REGIONAL DIN NORD-ESTUL ROMANIEI

, , , and

REZUMAT

Introducere. Infecţiile bacteriene cronice şi, adesea, exacerbările infecţioase acute sunt caracteristice bolii pulmonare din fibroza chistică (FC). Obiectivul studiului a fost reprezentat de identificarea copiilor cu FC, depistarea infecţiei cu Staphylococcus aureus la aceşti bolnavi şi cuantificarea impactului infecţiei asupra statusului clinic.

Material şi metodă. S-a realizat un studiu prospectiv pe o perioadă de 3 ani pe un lot de 37 de copii cu FC aflaţi în evidenţa Centrului Regional din Clinica III Pediatrie Iaşi, România. La aceşti bolnavi s-a urmărit prezenţa S. aureus, prevalenţa tulpinilor de S.aureus meticilino-rezistente (SAMR), impactul infecţiei cronice cu SAMR asupra funcţiei pulmonare concomitent cu prezenţa unor elemente de severitate în FC.

Rezultate. 22 de pacienţi dintre cei 37 cu FC au prezentat culturi pozitive pentru S. aureus; la 9 dintre aceştia s-a izolat SAMR, 5 având infecţie cronică. Grupul SAMR pozitiv a prezentat valori semnificativ mai mici ale volumului de gaz expirat în prima secundă a expirului forţat (FEV1), status nutriţional mai precar, bronşiectazii severe, un număr mai mare de exacerbări pulmonare şi implicit de spitalizări, insuficienţă pancreatică în majoritatea cazurilor şi o asociere mai mare cu genotipul F508del.

Concluzii. S. aureus rămâne un patogen important în FC. Din cauza patogenicităţii sale crescute, S. aureus şi în special tulpinile SAMR pot contribui la evoluţie clinică nefavorabilă.

Cuvinte cheie: fibroză chistică, copil, Staphylococcus aureus

Full text | PDF

Leave a Reply