SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 2, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA TROMBOCITOZEI REACTIVE POSTSPLENECTOMIE LA PACIENTUL PEDIATRIC

, , , , , , , and

REZUMAT

Trombocitoza reprezintă creşterea numărului de trombocite peste 500.000/mm³.
Obiectiv. Obiectivul acestui studiu este de a evalua frecvenţa şi severitatea trombocitozei reactive la pacienţii pediatrici splenectomizaţi.
Material şi metodă. Am realizat un studiu retrospectiv în care au fost incluşi 20 de pacienţi (4-16 ani) care au suferit o intervenţie de splenectomie în intervalul 2006-2015. Criteriile de includere în studiu au fost: pacienţi cu vârsta sub 18 ani, care au fost splenectomizaţi şi care au dezvoltat trombocitoză ulterior intervenţiei.
Rezultate. În lotul studiat, 80% dintre pacienţii splenectomizaţi (16) au dezvoltat o formă de trombocitoză; în 4 cazuri formă severă (trombocite > 1milion/mm3), iar în 7 cazuri formă uşoară. Nu s-au observat diferenţe semnificative în repartiţia pe sexe a pacienţilor (9 de sex feminin şi 11 de sex masculin). La 13 dintre pacienţi trombocitoza s-a remis după 30 de zile şi doar în 3 dintre cazuri episodul a durat >360 de zile. Fenomene trombotice s-au observat la un singur pacient din lotul studiat. Toţi pacienţii au beneficiat de măsuri de tromboprofilaxie şi hidratare, iar 2 cazuri au necesitat asociere terapeutică de Hidoxiuree.
Concluzii. Studiul nostru relevă o frecvenţă crescută a trombocitozei după splenectomie (80%), cu un vârf maxim de incidenţă la 2-10 zile postchirurgical, trombocitoza fiind în general benignă şi cu remisie spontană; evenimente trombotice s-au semnalat într-un singur caz, iar trombocitoza severă a fost mai frecventă după splenectomia de cauză traumatică.

Cuvinte cheie: trombocitoză, splenectomie, copil

Full text | PDF

Leave a Reply