SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 2, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA TROMBOCITOZEI REACTIVE POSTSPLENECTOMIE LA PACIENTUL PEDIATRIC

, , , , , , , and

REZUMAT

Trombocitoza reprezintă creşterea numărului de trombocite peste 500.000/mm³.
Obiectiv. Obiectivul acestui studiu este de a evalua frecvenţa şi severitatea trombocitozei reactive la pacienţii pediatrici splenectomizaţi.
Material şi metodă. Am realizat un studiu retrospectiv în care au fost incluşi 20 de pacienţi (4-16 ani) care au suferit o intervenţie de splenectomie în intervalul 2006-2015. Criteriile de includere în studiu au fost: pacienţi cu vârsta sub 18 ani, care au fost splenectomizaţi şi care au dezvoltat trombocitoză ulterior intervenţiei.
Rezultate. În lotul studiat, 80% dintre pacienţii splenectomizaţi (16) au dezvoltat o formă de trombocitoză; în 4 cazuri formă severă (trombocite > 1milion/mm3), iar în 7 cazuri formă uşoară. Nu s-au observat diferenţe semnificative în repartiţia pe sexe a pacienţilor (9 de sex feminin şi 11 de sex masculin). La 13 dintre pacienţi trombocitoza s-a remis după 30 de zile şi doar în 3 dintre cazuri episodul a durat >360 de zile. Fenomene trombotice s-au observat la un singur pacient din lotul studiat. Toţi pacienţii au beneficiat de măsuri de tromboprofilaxie şi hidratare, iar 2 cazuri au necesitat asociere terapeutică de Hidoxiuree.
Concluzii. Studiul nostru relevă o frecvenţă crescută a trombocitozei după splenectomie (80%), cu un vârf maxim de incidenţă la 2-10 zile postchirurgical, trombocitoza fiind în general benignă şi cu remisie spontană; evenimente trombotice s-au semnalat într-un singur caz, iar trombocitoza severă a fost mai frecventă după splenectomia de cauză traumatică.

Cuvinte cheie: trombocitoză, splenectomie, copil

Full text | PDF

Leave a Reply