SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 3, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DISLIPIDEMIA SI ADIPOKINELE INFLAMATORII LA UN LOT DE COPII CU STATUS NUTRITIONAL MODIFICAT

, , and

REZUMAT

Introducere. Obezitatea prezintă multiple complicaţii, consecinţa inflamaţiei cronice şi insulinorezistenţei, modificări induse de produşii secretaţi de adipocite.

Scop. Determinarea nivelurilor serice a adipokinelor inflamatorii la copiii obezi şi evaluarea relaţiei cu indicii antropometrici şi parametrii biochimici.

Material şi metodă. Studiu prospectiv incluzând 110 copii obezi, între 1 octombrie 2010-1 martie 2013. S-au determinat leptina, adiponectina, interleukinele (IL6-8), căutând corelaţiile acestora cu parametrii antropometrici şi de metabolism.

Rezultate. Leptina a fost 16,79 ±1,39 ng/ml la obezi, mai mare decât la lotul martor (2,78 ± 0,43 ng/ml), iar adiponectina 14871,07 ± 713,17 ng/ml la martor şi 9.883,49 ± 562,54 ng/ml la obezi, cu diferenţe semnificative sta tistic (p < 0,0001 ambele). IL6 şi IL8 au fost, de asemenea, mai mari la lotul de obezi. Au fost corelaţii semnificative între adipokine şi indicii antropometrici. Dislipidemia s-a semnalat la 20% din obezi, 8,18% cu LDL-colesterol crescut, 26,36% hipertrigliceridemie şi 9,09% HDL-colesterol scăzut.

Concluzii. Adipokinele inflamatorii sunt crescute la copiii obezi, corelate cu dislipidemia, iar adiponectina scade, sugerând că adipozitatea marcată poate avea şi la copil rol în patogeneza complicaţiilor.

Cuvinte cheie: infecţie, malnutriţie, obezitate, interkeukine, copii

Full text | PDF

Leave a Reply