SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CONSIMTAMANTUL INFORMAT PENTRU ENDOSCOPIA GASTROINTESTINALA IN PEDIATRIE

, , , , , , and

REZUMAT

Consimţământul informat a devenit o componentă majoră, dar şi obligatorie în practica medicală contemporană, numeroase foruri şi publicaţii subliniind comandamentele sale etice şi psihologice, ca şi modalităţile de obţinere şi mai ales implicaţiile de ordin legal. Implicaţiile acestei proceduri în cazul pediatriei sunt complexe, câteodată confuze sau insuficient intelese. Astfel dacă în cazul consultului clinic sau al actelor medicale simple, con sim- ţământul poate fi considerat implicit, în situaţia unor manevre provocatoare de disconfort psihic sau fizic, investigaţii invazive – în care este inclusă şi endoscopia sau acte terapeutice presupunând posibilitatea unor ris curi sau complicaţii, obţinerea unui consimtământ informat din partea parinţilor sau aparţinătorilor legali şi respectiv a unui acord (accept) din partea unui copil evoluat din punct de vedere intelectual, psihologic şi social devine mandatorie. Trebuie totuşi clarificate nuanţele nu numai semantice între consimţământ şi acord, ponderea fiecaruia din acestea în decizia finală, discernământul pacientului minor la diferite grupe de vârstă şi în egală măsură rolul şi locul medicului curant în astfel de circumstanţă.

Cuvinte cheie: consimţământ informat, endoscopie gastrointestinală

Full text | PDF

Leave a Reply