SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIV, Nr. 4, An 2015
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COMPARAREA EFICIENTEI CAFEINEI VERSUS AMINOFILINA PENTRU TRATAMENTUL APNEEI DE PREMATURITATE

, , and

REZUMAT

Scop. Evaluarea eficienţei cafeinei comparativ cu aminofilina în tratamentul apneei de prematuritate.

Material şi metodă. Am realizat un studiu retrospectiv comparativ pe două loturi de nou-născuţi prematuri admişi în Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza-Vodă“, Iaşi, în perioada iunie 2012 – iunie 2015.

Rezultate. La nou-născuţii care au primit cafeină s-a înregistrat o reducere semnificativă statistic a numărului crizelor de apnee în ziua a 3-a, respectiv a 14-a de tratament comparativ cu cei care au fost trataţi cu aminofilină. Tratamentul cu cafeină s-a asociat o uşoară scădere a necesităţii instituirii CPAP şi a ventilaţiei mecanice comparativ cu aminofilina, dar diferenţele nu au fost semnificative statistic. Anemia, hemoragia intraventriculară, per sistenţa de canal arterial şi boala pulmonară cronică s-au corelat cu creşterea duratei tratamentului pentru apnee de prematuritate. Nou-născuţii din lotul cu cafeină au prezentat mai multe episoade de agitaţie, tahicardie şi intoleranţă digestivă, însă o incidenţă mai mică a enterocolitei ulcero-necrotice, a scăderii ponderale şi a HTA, faţă de cei care au primit aminofilină. Durata de spitalizare a fost mai redusă la nou-născuţii trataţi cu cafeină, comparativ cu cei din lotul cu aminofilină.

Concluzii. Avantajele terapeutice ale cafeinei sunt remarcabile prin incidenţa scăzută a efectelor adverse semnificative şi raportul cost/beneficiu pe termen lung, pledând pentru recomandarea acesteia ca tratament de elecţie pentru apneea de prematuritate. Aceste aspecte justifică iniţierea unui studiu multicentric la nivel naţional care să includă un număr mult mai semnificativ de nou-născuţi prematuri pentru evaluarea eficienţei tratamentului cu cafeină la toate categoriile de vârstă gestaţională.

Cuvinte cheie: apnee, prematuritate, metilxantine, cafeină

Full text | PDF

Leave a Reply