SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 3, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU DESCRIPTIV PRIVIND NIVELURILE SERICE ALE UNOR MARKERI INFLAMATORI LA COPII CU TULBURARI NUTRITIONALE SI SINDROAME CLINICE DE INFECTIE

, , and

REZUMAT

Scop. Evaluarea nivelurilor serice ale unor markeri infl amatori la copiii cu alterări ale statusului nutriţional şi corelarea acestor markeri cu patologii infecţioase.

Material şi metodă. Am efectuat un studiu prospectiv pe 120 de copii internaţi in Clinica Pediatrie I Tg. Mureş, la care am urmărit statusul nutriţional şi prezenţa sau absenţa unor semne infecţioase, copiii fiind evaluaţi antropometric şi paraclinic prin markeri sugestivi pentru infecţii.

Rezultate. 28% dintre copii au avut deficit ponderal, iar 24% exces ponderal. Clinic s-a identificat cel puţin un sindrom infecţios la 31,7% dintre copii, VSH fiind mărit la aceşti copii comparativ cei clinic sănătoşi (p = 0,034); nu s-au observat diferenţe în acest sens în cazul celorlalţi markeri serologici. S-au observat valori ale IL-6 şi IL-8 scăzute sub limita de detecţie, în special la copiii subponderali cu diagnostic de sindrom infecţios, şi valori crescute ale IL-6 si IL-8 la copiii supraponderali cu diagnostic de sindrom infecţios asociat.

Concluzii. Interleukinele au valori semnificativ scăzute la copiii subponderali, chiar în contextul unei eventuale infecţii. Pentru a confirma sau infirma prezenţa unui sindrom infecţios nu este suficientă aprecierea clinică, ci este necesară coroborarea cu date complexe de laborator

Cuvinte cheie: infecţie, malnutriţie, obezitate, interkeukine, copii

Full text | PDF

Leave a Reply