SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

OBEZITATEA SI PATOLOGIA RESPIRATORIE

and

REZUMAT

Introducere: interrelaţiile obezităţii cu patologia respiratorie sunt complexe, explicate în prezent din perspectiva noilor teorii patogenice. La copil, obezitatea are impact negativ asupra calităţii vieţii, atât prin apariţia comorbidităţilor, cât şi prin dificultăţile de terapie a patologiilor asociate.

Scopul studiului: evaluarea din punct de vedere clinico-epidemiologic a comorbidităţilor respiratorii la un lot de copii obezi.

Material şi metode: lotul de studiu a fost format din 110 copii diagnosticaţi cu exces ponderal. S-au evaluat prezenţa astmului bronşic, a bolii de reflux gastroesofagian, a dermatitei atopice şi a manifestărilor mucoase alergice.

Rezultate: Incidenţa manifestărilor respiratorii în obezitate este mare, întâlnindu-se la o treime din copii. În 31% dintre cazuri există o asociere reală între obezitate şi astm, refluxul gastroesofagian fiind întâlnit la un sfert, iar manifestările alergice la o cincime din pacienţi. Obezitatea modifică în sens negativ evoluţia patologiei respiratorii cronice la copilul de vârstă şcolară, intervenind nefavorabil asupra calităţii vieţii.

Cuvinte cheie: obezitate, astm bronşic, reflux gastroesofagian, alergie

Full text | PDF

Leave a Reply