SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 3, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

LIPOSARCOM OSOS PRIMAR LA COPIL

, , , , , , , , and

REZUMAT

Introducere. Deşi liposarcomul de ţesuturi moi este o tumoră frecventă, liposarcomul primar osos este foarte rar, fi ind localizat în special în oasele lungi.

Material şi metodă. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 14 ani, spitalizată în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria“ din Iaşi pentru durere, impotenţă funcţională şi tumefacţia bratului drept, simptome ce au debutat cu 24 de ore anterior internării, ca urmare a unui traumatism prin cădere al braţului drept. Radiografi a osoasă a evidenţiat o masă tumorală în porţiunea proximală a humerusului, asociată cu o fractură patologică.

Rezultate. S-a realizat o biopsie la nivelul tumorii, iar analiza anatomopatologică (histologică şi imunochimică) a documentat proliferare liposarcomatoasă malignă.

Concluzie. Diagnosticul anatomopatologic fi nal, corelat cu examenul fi zic, care a exclus posibilitatea unei metastaze osoase liposarcomatoase, a fost aceea de liposarcom primar osos. Particularitatea cazului: tumoră foarte rară, cu prezentare iniţială de fractură osoasă patologică. În stabilirea diagnosticului de liposarcom osos primar, trebuie exclusă posibilitatea unei metastaze de la un liposarcom cu localizare iniţială extraosoasă, ca şi pe cea a unui alt tip de tumoră osoasă primară. Prognosticul pare a fi mai favorabil decât cel al osteosarcomului, dar liposarcomul prezintă o rată mai mare de recurenţe locale şi diseminări sistemice.

Cuvinte cheie: os, liposarcom, copil

Full text | PDF

Leave a Reply