SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPACTUL CORTICOTERAPIEI INHALATORII ASUPRA CURBEI DE CRESTERE LA COPIII CU ASTM BRONSIC

, and

REZUMAT

Impactul corticoterapiei inhalatorii (CSI) asupra curbei de creştere staturo-ponderale pe termen lung la copiii cu astm bronşic rămâne o problemă controversată. Obiectivul studiului a fost de a evalua influenţa CSI administrată pe termen lung (2 ani) asupra parametrilor de creştere (talie, greutate, indice de masă corporală – IMC) la copiii cu astm bronşic.

Metodă: au fost selectaţi pentru studiu 76 de copii (5-18 ani) cu astm persistent uşor – sever care au primit corticoterapie inhalatorie asociat cu bronhodilatator cu durată lungă de acţiune sau/şi montelukast sodic conform GINA 2006. Au fost urmărită în dinamică relaţia doză CSI – curbă de creştere, iar datele obţinute comparate cu cele ale unui lot martor (75 de cazuri) folosind scorul z.

Rezultate: datele obţinute în urma folosirii CSI pe o perioadă de 2 ani la copii astmatici în diferite trepte de severitate indică o încetinire a curbei de creştere statuare mai ales în al doilea an al studiului (p = 0,012), fără a influenţa semnificativ statistic greutatea sau IMC. Nu s-a găsit o corelaţie între doza de CSI administrată (mică, medie, mare) şi curba taliei, a greutăţii şi valoarea IMC.

Concluzii: CSI administrată perioadă lungă de timp ar putea afecta ritmul de creştere statuară la copiii astmatici în orice treaptă de severitate a bolii şi indiferent de doza administrată, fără a afecta semnificativ greutatea sau IMC.

Cuvinte cheie: astm, corticoterapie inhalatorie, curba creşterii statuare

Full text | PDF

Leave a Reply