SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPACTUL CORTICOTERAPIEI INHALATORII ASUPRA CURBEI DE CRESTERE LA COPIII CU ASTM BRONSIC

, and

REZUMAT

Impactul corticoterapiei inhalatorii (CSI) asupra curbei de creştere staturo-ponderale pe termen lung la copiii cu astm bronşic rămâne o problemă controversată. Obiectivul studiului a fost de a evalua influenţa CSI administrată pe termen lung (2 ani) asupra parametrilor de creştere (talie, greutate, indice de masă corporală – IMC) la copiii cu astm bronşic.

Metodă: au fost selectaţi pentru studiu 76 de copii (5-18 ani) cu astm persistent uşor – sever care au primit corticoterapie inhalatorie asociat cu bronhodilatator cu durată lungă de acţiune sau/şi montelukast sodic conform GINA 2006. Au fost urmărită în dinamică relaţia doză CSI – curbă de creştere, iar datele obţinute comparate cu cele ale unui lot martor (75 de cazuri) folosind scorul z.

Rezultate: datele obţinute în urma folosirii CSI pe o perioadă de 2 ani la copii astmatici în diferite trepte de severitate indică o încetinire a curbei de creştere statuare mai ales în al doilea an al studiului (p = 0,012), fără a influenţa semnificativ statistic greutatea sau IMC. Nu s-a găsit o corelaţie între doza de CSI administrată (mică, medie, mare) şi curba taliei, a greutăţii şi valoarea IMC.

Concluzii: CSI administrată perioadă lungă de timp ar putea afecta ritmul de creştere statuară la copiii astmatici în orice treaptă de severitate a bolii şi indiferent de doza administrată, fără a afecta semnificativ greutatea sau IMC.

Cuvinte cheie: astm, corticoterapie inhalatorie, curba creşterii statuare

Full text | PDF

Leave a Reply