SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 2, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASFIXIA PERINATALA – MECANISME DE PRODUCERE SI STRATEGII TERAPEUTICE TINTITE

and

REZUMAT

Asfixia perinatală complicată cu leziuni hipoxic-ischemice multiorganice reprezintă, în pofida progreselor actuale din medicina neonatală, cea mai importantă cauză de morbiditate şi mortalitate perinatală la nounăscutul la termen şi prematur. Mecanismele lezionale sunt heterogene şi au loc cu participarea factorilor etiologici circulatori, metabolici şi biochimici. În primele momente de după injurie, tratamentul se concentrează pe prevenirea formării radicalilor liberi, combaterea inflamaţiei şi efectele anti-apoptotice. În stadiile tardive, se urmăreşte regenerarea oligodendrogliei prin utilizarea medicaţiei cu efect neurotrofic.

Cuvinte cheie: asfixie perinatală, leziune neuronală, strategii de neuroprotecţie

Full text | PDF

Leave a Reply