SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 2, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TOXICOMANIA IN SARCINA – FACTOR DE RISC PENTRU INFECTIE PERINATALA

, , and

REZUMAT

Introducere. Infecţiile neonatale sunt cauze majore de morbiditate şi mortalitate neonatală. Toxicomania prin injectarea de droguri ilicite este un important factor de risc pentru infecţii perinatale. Obiectivul studiului a fost evaluarea incidenţei infectiilor cu debut precoce la nou-născuţi proveniţi din sarcini cu risc de infecţie perinatală: sarcini neinvestigate, marcate de toxicomanie şi sarcini investigate clinico-paraclinic.

Material şi metodă. Studiu retrospectiv care a cuprins nou-născuţi în Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „POLIZU”, grupaţi în 2 loturi: un lot de 25 nou-născuţi în perioada 2005-2012 proveniţi din sarcini neinvestigate survenite la femei consumatoare de droguri ilicite şi un lot de 50 nou-născuţi proveniţi din sarcini corect investigate anamnestico-clinic cu factori de risc pentru infecţie perinatală. Datele au fost analizate statistic (teste specifice de corelaţie: Student T, Fisher exact, Chi-square).

Rezultate. Incidenţa nou-născuţilor din sarcini marcate de toxicomanie a fost de 0,09% din totalul de 28.489 naşteri, cu o maximă de 0,2% înregistrată în anul 2011. Diferenţe semnificativ statistic s-au înregistrat între cele două loturi de nou-născuţi cu factori de risc infecţios prezent în privinţa: vârstei mamelor – mai mică la toxicomane (p_value = 0,0002) a procentului de infecţii congenitale (p_value = 0,00003) OR = 0,03; 95%CI precum şi a duratei medii (zile) de spitalizare (p_value = 0,0180) mai mari la nou-născuţi ai mamelor cu toxicomanie, dar şi în privinţa modului de naştere prin cezariană (p_value = 0,0010) a colonizării bacteriene a tractului uro-genital matern (p_value = 0,0016) mai frecvente la nou-născuţi proveniţi din sarcini investigate. 22% din femeile însărcinate investigate, au prezentat Streptococ grup B, cel mai frecvent tip fiind serotipul Ib. Ponderea, în cadrul morbidităţii neonatale, a infecţiilor perinatale a fost pentru nou-născuţi din mame toxicomane de 33%, iar pentru nou-născuţi proveniţi din sarcini investigate de 27%. Incidenţa infecţiei perinatale a fost de 52% la nou-născuţi din mame toxicomane (risc de infecţie de 1/1,9 cazuri) şi de 18% la nou-născuţi din sarcini supravegheate (ceea ce reprezintă un risc de 1/5,5 cazuri).

Concluzii. Toxicomania în cursul sarcinii constituie, prin boli infecţioase dobândite pe cale sexuală sau sanguină asociate cu deficienţe de igienă pe fond de nutriţie precară şi de imunitate scăzută, un important factor de risc pentru infecţie perinatală. Asistenţa sanitară în cursul sarcinii, prin diagnostic şi tratament precoce al infecţiei materne, poate diminua incidenţa şi consecinţele medico-sociale ale infecţiei neonatale.

Cuvinte cheie: toxicomanie în sarcină, factor de risc, infecţie perinatală

Full text | PDF

Leave a Reply