SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

TENDINTE ACTUALE IN ALIMENTATIA SI INGRIJIREA PREMATURULUI SI A COPILULUI CU GREUTATE MICA LA NASTERE

, and

REZUMAT

Greutatea mică la naştere este un indicator important al sănătăţii infantile din cauza relaţiei strânse dintre gre utatea la naştere şi morbiditatea şi mortalitatea infantilă. Diminuarea ratei de mortalitate şi morbiditate presupune cunoaşterea particularităţilor de creştere şi îngrijire la aceste categorii de copii. Indiferent de categoria din care fac parte – prematuri, Small for Gestational Age, întârziere în creşterea intrauterină – aceşti copii, prin greutatea la naştere mică, au un risc crescut de a dezvolta malnutriţie, motiv pentru care la aceştia se impune cunoaşterea ne cesarului energetic şi de principii alimentare maximale, particular lor. Asigurarea unui suport nutriţional optim precoce reprezintă elementul esenţial al îngrijirii acestora.

Cuvinte cheie: greutate mică la naştere, prematuri, întârziere în creşterea intrauterină, malnutriţie

Full text | PDF

Leave a Reply