SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

TENDINTE ACTUALE IN ALIMENTATIA SI INGRIJIREA PREMATURULUI SI A COPILULUI CU GREUTATE MICA LA NASTERE

, and

REZUMAT

Greutatea mică la naştere este un indicator important al sănătăţii infantile din cauza relaţiei strânse dintre gre utatea la naştere şi morbiditatea şi mortalitatea infantilă. Diminuarea ratei de mortalitate şi morbiditate presupune cunoaşterea particularităţilor de creştere şi îngrijire la aceste categorii de copii. Indiferent de categoria din care fac parte – prematuri, Small for Gestational Age, întârziere în creşterea intrauterină – aceşti copii, prin greutatea la naştere mică, au un risc crescut de a dezvolta malnutriţie, motiv pentru care la aceştia se impune cunoaşterea ne cesarului energetic şi de principii alimentare maximale, particular lor. Asigurarea unui suport nutriţional optim precoce reprezintă elementul esenţial al îngrijirii acestora.

Cuvinte cheie: greutate mică la naştere, prematuri, întârziere în creşterea intrauterină, malnutriţie

Full text | PDF

Leave a Reply