SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 4, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SUPRAVIETUIREA NOU-NASCUTILOR PREMATURI IN FUNCTIE DE NIVELUL DE ACORDARE A ASISTENTEI MEDICALE

, and

REZUMAT

În întreaga lume, naştereа prematură este principala cauză a mortalităţii infantile şi o cauză semnificativă a pierderii potenţialului uman de prematuri supravieţuitori pentru următoarele etape de viaţă.
Obiectiv. Determinarea ratei de supravieţuire a nou-născuţilor prematuri în funcţie de nivelul de acordare a asistenţei medicale şi factorii de risc principali implicaţi în decesul nou-născuţilor prematuri cu termenul de gestaţie mai mic de 34 de săptămâni.
Material şi metodă. Au fost luaţi în studiu 750 de nou-născuţi prematuri repartizaţi în trei loturi astfel: lotul I – 476 de nou-născuţi prematuri din IMSP IMşiC Chişinău (maternitate de nivel III); lotul II – 240 de nou-născuţi prematuri transferaţi din maternităţi de nivel I şi II prin linia AVIASAN şi lotul III – 34 de nou-născuţi prematuri din IMSP IMşiC Chişinău cărora li s-a administrat surfactant prin metoda LISA (Less Invasive Surfactant Administration). S-a efectuat o analiză complexă privind factorii de risc pentru mortalitate şi impactul pozitiv al condiţiilor de îngrijire. Datele au fost analizate folosind soft-ul SPSS V.21. (IBM Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, Illinois).
Rezultate. Rata de supravieţuire la 78 de zile de viaţă fost semnificativ mai mare în cazul nou-născuţilor proveniţi din maternităţi de nivel III, care au urmat terapie LISA (93,3%), comparativ cu nou-născuţii din loturile I (78,2%) şi II (78,9%).
Concluzii. Supravieţuirea nou-născuţilor prematuri este o problemă multifactorială. Factorul principal ce determină rata de deces a acestor nou-născuţi îl reprezintă sindromul de detresă respiratorie (SDR), fiind urmat de greutatea la naştere (GN), vârsta de gestaţie (VG), metoda de resuscitare, displazia bronhopulmonară (DBP) şi, nu în ultimul rând, nivelul maternităţii de provenienţă. Posibilităţile moderne de reanimare a prematurilor, din maternităţi de gradul III, cresc semnificativ speranţa de viaţă a prematurilor cu vârsta gestaţională mai mică de 34 de săptămâni.

Cuvinte cheie: nou-născut, supravieţuire, mortalitate, prematur

Full text | PDF

Leave a Reply