SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PRINCIPIILE MONITORIZARII COMBINATE IMPEDANT-PH-METRIE LA COPII: INDICATII, AVANTAJE SI LIMITARI

, , , , and

REZUMAT

Metoda de investigaţie standard în cazul suspiciunii unui reflux gastroesofagian este reprezentată de pH-metria esofagiană. Cu toate acestea, marea majoritate a episoadelor de reflux la sugari şi copii sunt slab-acide (pH>4), iar simptomele extradigestive pot fi declanşate de către episoade de reflux atât acid, cât şi slab-acid. Pentru a depăşi aceste aspecte, o nouă metodă a fost dezvoltată în ulltimii douăzeci de ani şi supusă evaluării ştiinţifice: impedanţa esofagiană. În combinaţie cu pH-metria esofagiană standard, aceasta aduce mult mai multe informaţii decât simpla pH-metrie, deoarece permite analiza refluxului non-acid şi a asocierii temporale dintre acesta şi simptome. Informaţia analizată precizează compoziţia bolusului (gaz, fluid, solid), înălţimea, du rata refluxului şi timpul de clearance al bolusului. Deşi nu sunt încă disponibile valori pentru limitele normalului în populaţia pediatrică, impedanţ-pH-metria promite să devină noul gold-standard în investigarea refluxului gastroesofagian.

Cuvinte cheie: copii, adolescenţi, reflux gastroesofagian, impedanţă esofagiană, monitorizare pH metrică, impedanţ-pH-metrie esofagiană, diagnostic reflux gastroesofagian, esofag, medical

Full text | PDF

Leave a Reply