SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIV, Nr. 3, An 2015
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

PARTICULARITATI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ALE CORPILOR STRAINI ESOFAGIENI (MONEDE) LA COPIL – STUDIU CLINICO-STATISTIC

, and

REZUMAT

Scopul lucrării. Autorii realizează un studiu clinico-statistic asupra cazurilor de corpi străini esofagieni la copil, cu referire particulară la cazurile de monede ingerate, internate şi rezolvate în secţia ORL a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, în perioada 01.01.2006 – 01.08.2007.
Material şi metodă. Studiu retrospectiv, cu interpretarea şi coroborarea datelor clinice şi paraclinice obţinute în urma studiilor de caz.
Rezultate. Din totalitatea cazurilor de corpi străini, monedele au deţinut cel mai mare procent; durata medie de spitalizare a fost de 2 zile; nu s-au înregistrat cazuri de complicaţii majore (perforaţii esofagiene, sângerare prin interceptarea unui vas mare, mediastinită); s-au consemnat şi situaţii particulare ce au necesitat o atenţie specială.
Concluzii. Toate cazurile au fost abordate şi rezolvate prin endoscopie cu tub rigid; scurtarea intervalului de timp până la prezentarea la medicul ORL facilitează abordul terapeutic, scăzând dramatic riscul apariţiei complicaţiilor; examenul radiologic, deşi esenţial, poate oferi uneori informaţii incomplete, certitudinea diagnostică fiind asigurată doar de examenul endoscopic.

Cuvinte cheie: corpi străini esofagieni, monede, abord terapeutic, copil

Full text | PDF

Leave a Reply