SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIV, Nr. 3, An 2015
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PARTICULARITATI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ALE CORPILOR STRAINI ESOFAGIENI (MONEDE) LA COPIL – STUDIU CLINICO-STATISTIC

, and

REZUMAT

Scopul lucrării. Autorii realizează un studiu clinico-statistic asupra cazurilor de corpi străini esofagieni la copil, cu referire particulară la cazurile de monede ingerate, internate şi rezolvate în secţia ORL a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, în perioada 01.01.2006 – 01.08.2007.
Material şi metodă. Studiu retrospectiv, cu interpretarea şi coroborarea datelor clinice şi paraclinice obţinute în urma studiilor de caz.
Rezultate. Din totalitatea cazurilor de corpi străini, monedele au deţinut cel mai mare procent; durata medie de spitalizare a fost de 2 zile; nu s-au înregistrat cazuri de complicaţii majore (perforaţii esofagiene, sângerare prin interceptarea unui vas mare, mediastinită); s-au consemnat şi situaţii particulare ce au necesitat o atenţie specială.
Concluzii. Toate cazurile au fost abordate şi rezolvate prin endoscopie cu tub rigid; scurtarea intervalului de timp până la prezentarea la medicul ORL facilitează abordul terapeutic, scăzând dramatic riscul apariţiei complicaţiilor; examenul radiologic, deşi esenţial, poate oferi uneori informaţii incomplete, certitudinea diagnostică fiind asigurată doar de examenul endoscopic.

Cuvinte cheie: corpi străini esofagieni, monede, abord terapeutic, copil

Full text | PDF

Leave a Reply