SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 3, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

HIPERTIROIDISMUL NEONATAL – CONSIDERATII PE MARGINEA A TREI CAZURI

, , , and

REZUMAT

Introducere: hipertiroidismul neonatal apare la nou-născuţii din mamă cu Graves Basedow, frecvenţa bolii fiind de 1:70. Scopul lucrării: sublinierea complicaţiilor ce pot să apară la nou-născuţii proveniţi din aceste mame.

Material şi metodă: prezentarea a trei nou-născuţi provenind din sarcini cu risc (mame cunoscute cu Graves) diagnosticaţi cu hipertiroidism neonatal. Starea la internare şi evoluţia cazurilor au fost diferite, în funcţie de tratamentul urmat/sau nu şi de titrul de anticorpi (TSI) al mamei pe parcursul sarcinii. La primul caz, internat la vârsta de o zi cu tireotoxicoză, mama a întrerupt tratamentul pe parcursul sarcinii. La cazurile cu tratament urmat, TSI-ul mamei pe parcursul sarcinii a fost diferit: nou-născutul provenind din mamă cu TSI mare a dezvoltat iniţal hipotiroidism subclinic datorită pasajului transplacentar de antitiroidiene orale, ulterior dezvoltând simptomatologie clinică de hipertiroidism (agitaţie, tahicardie, curbă ponderală staţionară). Tireotoxicoza mamei greu controlabilă medicamentos la cazul trei a influenţat dezvoltarea intrauterină a fătului (vârsta gestaţională = 33 săptămâni). TSI-ul relativ mic pe tot parcursul sarcinii a determinat o formă uşoară de hipertiroidism la aces nou-născut. Evoluţia a fost favorabilă cu normalizarea funcţiei tiroidiene; la vârsta de 3 luni anticorpii materni nu au mai fost detectaţi la sugari.

Discuţii: Tireotoxicoza la nou-născut constituie o urgenţă; tratamentul antitiroidian la mamă are un rol esenţial; dozele mari cresc riscul hipotiroidismului perinatal. Gravitatea simptomatologiei este dată de titrul de anticorpi (TSI) ce traversează placenta.

Concluzii: Monitorizarea nou-născutului provenit din mamă cu boala Graves este esenţială; ea trebuie începută din perioada intrauterină şi continuată până la vârsta de 3-6 luni. Menţinerea eutiroidiei atât la mamă, cât şi la nou-născut este dificil de obţinut şi necesită o colaborare interdisciplinară.

Cuvinte cheie: nou-născut, hipertiroidism neonatal tranzitor, boala Graves Basedow

Full text | PDF

Leave a Reply