SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 3, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

HIPERTIROIDISMUL NEONATAL – CONSIDERATII PE MARGINEA A TREI CAZURI

, , , and

REZUMAT

Introducere: hipertiroidismul neonatal apare la nou-născuţii din mamă cu Graves Basedow, frecvenţa bolii fiind de 1:70. Scopul lucrării: sublinierea complicaţiilor ce pot să apară la nou-născuţii proveniţi din aceste mame.

Material şi metodă: prezentarea a trei nou-născuţi provenind din sarcini cu risc (mame cunoscute cu Graves) diagnosticaţi cu hipertiroidism neonatal. Starea la internare şi evoluţia cazurilor au fost diferite, în funcţie de tratamentul urmat/sau nu şi de titrul de anticorpi (TSI) al mamei pe parcursul sarcinii. La primul caz, internat la vârsta de o zi cu tireotoxicoză, mama a întrerupt tratamentul pe parcursul sarcinii. La cazurile cu tratament urmat, TSI-ul mamei pe parcursul sarcinii a fost diferit: nou-născutul provenind din mamă cu TSI mare a dezvoltat iniţal hipotiroidism subclinic datorită pasajului transplacentar de antitiroidiene orale, ulterior dezvoltând simptomatologie clinică de hipertiroidism (agitaţie, tahicardie, curbă ponderală staţionară). Tireotoxicoza mamei greu controlabilă medicamentos la cazul trei a influenţat dezvoltarea intrauterină a fătului (vârsta gestaţională = 33 săptămâni). TSI-ul relativ mic pe tot parcursul sarcinii a determinat o formă uşoară de hipertiroidism la aces nou-născut. Evoluţia a fost favorabilă cu normalizarea funcţiei tiroidiene; la vârsta de 3 luni anticorpii materni nu au mai fost detectaţi la sugari.

Discuţii: Tireotoxicoza la nou-născut constituie o urgenţă; tratamentul antitiroidian la mamă are un rol esenţial; dozele mari cresc riscul hipotiroidismului perinatal. Gravitatea simptomatologiei este dată de titrul de anticorpi (TSI) ce traversează placenta.

Concluzii: Monitorizarea nou-născutului provenit din mamă cu boala Graves este esenţială; ea trebuie începută din perioada intrauterină şi continuată până la vârsta de 3-6 luni. Menţinerea eutiroidiei atât la mamă, cât şi la nou-născut este dificil de obţinut şi necesită o colaborare interdisciplinară.

Cuvinte cheie: nou-născut, hipertiroidism neonatal tranzitor, boala Graves Basedow

Full text | PDF

Leave a Reply