SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

HEMORAGIA PERI-INTRAVENTRICULARA LA PREMATURI: IMPORTANTA SCREENINGULUI PRIN ECOGRAFIE TRANSFONTANELARA

, , , , , and

ABSTRACT

Obiective. Hemoragiile peri-intraventriculare (HPIV) pot determina la sugarii născuţi prematur diferite grade de re tard neuropsihomotor. Un studiu prospectiv efectuat în IOMC pe o perioadă de 4 ani (2009-2012), pe un lot de 160 prematuri, a urmărit prevalenţa gradelor de HPIV diagnosticate prin ecografie transfontanelară (ETF), identificarea factorilor de risc asociaţi şi a severităţii afectării neurologice la aceşti pacienţi prin urmărirea lor pe o perioadă de 12 luni.

Material şi metodă. Pe perioada studiului, prematurii internaţi în IOMC au fost examinaţi sistematic prin ETF, printr-un protocol standardizat; aprecierea gradelor HPIV s-a efectuat conform clasificării Papile. Evaluarea neurologică a fost efectuată sistematic până la vârsta de 1 an.

Rezultate. Cel mai frecvent înregistrate au fost HPIV I şi II – 45%, respectiv 37,5% din numărul total de pacienţi. HPIV gradul IV au reprezentat 4,4%. În HPIV grad I şi II afectarea neurologică a fost uşoară, această corelaţie având semnificaţie statistică (p < 0,01) pentru ambele forme. Hemoragiile gradul III şi IV au fost asociate cu o evoluţie neurologică nefavorabilă, corelaţia între HPIV grad IV şi sechelele neurologice majore având semnificaţie statistică (p < 0,01).

Concluzii. ETF efectuată de rutină tuturor prematurilor permite diagnosticul precoce şi stadializarea HPIV, aprecierea evoluţiei neurologice cu instituirea precoce a tratamentului şi asigurarea consilierii adecvate.

Cuvinte cheie: prematur, ecografie transfontanelară, hemoragie peri-intraventriculară, prognostic neurologic

Full text | PDF

Leave a Reply