SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

HEMORAGIA PERI-INTRAVENTRICULARA LA PREMATURI: IMPORTANTA SCREENINGULUI PRIN ECOGRAFIE TRANSFONTANELARA

, , , , , and

ABSTRACT

Obiective. Hemoragiile peri-intraventriculare (HPIV) pot determina la sugarii născuţi prematur diferite grade de re tard neuropsihomotor. Un studiu prospectiv efectuat în IOMC pe o perioadă de 4 ani (2009-2012), pe un lot de 160 prematuri, a urmărit prevalenţa gradelor de HPIV diagnosticate prin ecografie transfontanelară (ETF), identificarea factorilor de risc asociaţi şi a severităţii afectării neurologice la aceşti pacienţi prin urmărirea lor pe o perioadă de 12 luni.

Material şi metodă. Pe perioada studiului, prematurii internaţi în IOMC au fost examinaţi sistematic prin ETF, printr-un protocol standardizat; aprecierea gradelor HPIV s-a efectuat conform clasificării Papile. Evaluarea neurologică a fost efectuată sistematic până la vârsta de 1 an.

Rezultate. Cel mai frecvent înregistrate au fost HPIV I şi II – 45%, respectiv 37,5% din numărul total de pacienţi. HPIV gradul IV au reprezentat 4,4%. În HPIV grad I şi II afectarea neurologică a fost uşoară, această corelaţie având semnificaţie statistică (p < 0,01) pentru ambele forme. Hemoragiile gradul III şi IV au fost asociate cu o evoluţie neurologică nefavorabilă, corelaţia între HPIV grad IV şi sechelele neurologice majore având semnificaţie statistică (p < 0,01).

Concluzii. ETF efectuată de rutină tuturor prematurilor permite diagnosticul precoce şi stadializarea HPIV, aprecierea evoluţiei neurologice cu instituirea precoce a tratamentului şi asigurarea consilierii adecvate.

Cuvinte cheie: prematur, ecografie transfontanelară, hemoragie peri-intraventriculară, prognostic neurologic

Full text | PDF

Leave a Reply