SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

HEMORAGIA PERI-INTRAVENTRICULARA LA PREMATURI: IMPORTANTA SCREENINGULUI PRIN ECOGRAFIE TRANSFONTANELARA

, , , , , and

ABSTRACT

Obiective. Hemoragiile peri-intraventriculare (HPIV) pot determina la sugarii născuţi prematur diferite grade de re tard neuropsihomotor. Un studiu prospectiv efectuat în IOMC pe o perioadă de 4 ani (2009-2012), pe un lot de 160 prematuri, a urmărit prevalenţa gradelor de HPIV diagnosticate prin ecografie transfontanelară (ETF), identificarea factorilor de risc asociaţi şi a severităţii afectării neurologice la aceşti pacienţi prin urmărirea lor pe o perioadă de 12 luni.

Material şi metodă. Pe perioada studiului, prematurii internaţi în IOMC au fost examinaţi sistematic prin ETF, printr-un protocol standardizat; aprecierea gradelor HPIV s-a efectuat conform clasificării Papile. Evaluarea neurologică a fost efectuată sistematic până la vârsta de 1 an.

Rezultate. Cel mai frecvent înregistrate au fost HPIV I şi II – 45%, respectiv 37,5% din numărul total de pacienţi. HPIV gradul IV au reprezentat 4,4%. În HPIV grad I şi II afectarea neurologică a fost uşoară, această corelaţie având semnificaţie statistică (p < 0,01) pentru ambele forme. Hemoragiile gradul III şi IV au fost asociate cu o evoluţie neurologică nefavorabilă, corelaţia între HPIV grad IV şi sechelele neurologice majore având semnificaţie statistică (p < 0,01).

Concluzii. ETF efectuată de rutină tuturor prematurilor permite diagnosticul precoce şi stadializarea HPIV, aprecierea evoluţiei neurologice cu instituirea precoce a tratamentului şi asigurarea consilierii adecvate.

Cuvinte cheie: prematur, ecografie transfontanelară, hemoragie peri-intraventriculară, prognostic neurologic

Full text | PDF

Leave a Reply