SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 3, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA SI AUTOEVALUAREA DURERII ACUTE LA COPIL

, and

REZUMAT

Studiul durerii a făcut progrese atât în domeniul fundamental (mecanismele durerii), cât şi în practica clinică. În managementul durerii, evaluarea şi autoevaluarea sunt esenţiale, o analgezie adecvată având efecte favorabile imediate şi pe termen lung, deoarece durerea este un factor major care afectează calitatea vieţii. În acest domeniu de aplicare, cercetătorii au elaborat scale de autoevaluare a durerii şi măsurători comportamentale/scale de observaţie a durerii, cum ar fi: Chestionarul Mc Gill, Scala Analoagă Vizuală, Scala Obiectivă de Durere, Scala de Gradare a Durerii pe categorii de vârstă: Scala Oucher pentru 3-7 ani vârstă sau Scala CHEOPS (Scala de Durere a Spitalului de Copii din Ontario de Est). Trecerea în revistă a acestor scale generează concluzia: „standardul de aur” al măsurării durerii este autoevaluarea, la care se adaugă măsurătorile comportamentale şi-n final măsurătorile biologice, care reflectă răspunsul organismului la durere.

Cuvinte cheie: evaluarea durerii, autoevaluarea durerii, scale de evaluare, măsurători comportamentale, măsurători biologice

Full text | PDF

Leave a Reply