SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 2, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA RISCULUI GENETIC PENTRU ASTMUL BRONSIC LA COPII CU AJUTORUL SOFTULUI GENERALIZED MULTIFACTOR DIMENSIONALITY REDUCTION

, , and

REZUMAT

Astmul bronşic reprezintă o maladie multifactorială, fiind determinată de numeroase interacţiuni intergenice şi cu factorii de mediu. Metode statistice tradiţionale, utilizate pentru analiza rezultatelor studiilor caz-control, nu permit evaluarea profundă a riscului de dezvoltare a bolii asociat mutaţiior genice. Software-ul GMDR (Generalized Multifactor Dimensionality Reduction, versiunea Beta 0.9) a fost aplicat cu succes în studiile genetice la pacienţii cu cancer, hipertensiune arterială, diabet ş.a.

Obiectivul lucrării a constituit utilizarea programului computerizat GMDR în scopul evaluării rolului interacţiunilor intergenice asupra riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii moldoveni.

Material si metodă. Studiul de tip caz-control a fost realizat pe un lot de 180 de copii: 90 de copii cu astm bronşic şi 90 copii sănătoşi în lotul de control, fiind comparabili după vârstă şi sex. Software-ul GMDR (versiunea Beta 0.9) a fost utilizat pentru ajustarea covariabilelor discrete şi cantitative. A fost evaluată asocierea riscului de dezvoltare a astmului bronşic cu un şir de polimorfisme genice: polimorfismul de deleţie a genelor GSTТ1 şi GSTM1; GSTP1 313 A > G; NAT2 481 C > T, 590 G > A şi 857 G > A; IL-4 -590 C > T; IL-4Rα Arg551Gln; TNFα -308 G > A; repetitivităţile ААТ ale genei NOS1 în intronul 20; CC16 38 G > A.

Rezultate. Analiza datelor în studiu cu ajutorul software-ului GMDR a permis identificarea combinaţiei de polimorfisme ale genelor-candidate pentru astmul bronşic (GSTT1+, NAT2 *5-*7/*5-*7, NOS1 <12/>12 şi IL-4 -590 C/C) care majorează de 3,6 ori riscul de dezvoltare a maladiei (OR = 3,61; CI 95% 1,45-8,99; p < 0,01).

Concluzii. Rezultatele studiului demonstrează faptul că interacţiunile genice interferează la diferite niveluri ale mecanismelor fiziopatologice de dezvoltare ale astmului bronşic la copii. Analiza modelelor de interacţiune prin aplicarea software-ului GMDR în grupul de studiu indică asocierea riscului de dezvoltare a maladiei în special cu polimorfismul genelor de metabolizare a xenobioticelor şi a genei implicate în producerea oxidului nitric la nivelul mucoasei căior respiratorii.

Cuvinte cheie: astm bronşic, copil, factor de risc, polimorfism genic, software-ul GMDR

Full text | PDF

Leave a Reply