SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 1, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

EVALUAREA INSULINO-REZISTENTEI LA COPIL: O APRECIERE CRITICA A MODELELOR MINIMALE

, , , and

REZUMAT

Obezitatea infantilă a urmat, în ultimele două decenii, un trend ascendent. Rezistenţa la insulină (IR) este esen- ţială pentru fiziopatologia obezităţii. Până în prezent, au fost propuse mai multe metode de evaluare a IR. Ne-am propus evaluarea critică a unora dintre cele mai simple metode folosite pentru determinarea IR la copii şi adolescenţi. Am realizat un studiu retrospectiv al copiilor evaluaţi pentru obezitate în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara, pe o perioadă de 10 ani. Populaţia de studiu a fost alcătuită din 342 de copii. Au fost analizate variabilele antropometrice şi metabolice şi au fost evaluaţi următorii indici ai IR: scăderea toleranţei la glucoză (STG), Homeostatic Model of Assessment - IR (HOMA-IR), Homeostatic Model of Assessment- β (HOMA-β), Index cantitativ de verificare a sensibilităţii la insulina (QUICKI), precum şi raportul TG/HDLc. Datele au fost exprimate ca frecvenţă, medie ± deviaţia standard sau media ± intervalul intercuartilic pentru un interval de încredere de 95%. S-a folosit testul t pentru grupuri independente sau testul Mann-Whitney pentru a evalua diferenţele de indici IR, în funcţie de greutate, sex şi dezvoltare pubertară. HOMA-IR a diagnosticat cei mai mulţi copii cu IR, la polul opus am găsit QUICKI. STG a fost rar diagnosticat. Este necesar a se reconsidera modul în care se evaluează metabolismul carbohidraţilor la copii. Dintre posibilităţile existente, HOMA-IR este metoda optimă de evaluare a IR la copii.

Cuvinte cheie: Homeostatic Model of Assessment - IR, test de toleranţă la glucoza orală, Index cantitativ de verificare a sensibilităţii la insulină, rezistenţă la insulină, sensibilitatea la insulină, toleranţă scăzută la glucoză, copii

Full text | PDF

Leave a Reply