SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 3, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA COMPLICATIILOR CARDIO-METABOLICE ASOCIATE OBEZITATII: O METODA ANTROPOMETRICA SIMPLA UTILIZATA INTR-O PROBLEMA COMPLICATA

, , and

REZUMAT

Introducere. Măsurarea indicilor somato-metrici reprezintă o metodă clinică simplă, ce poate fi utilizată pentru evaluarea complicaţiilor cardio-metabolice asociate obezităţii.

Obiective. Identificarea complicaţiilor cardio-metabolice asociate obezităţii şi evaluarea relevanţei utilizării IMC sau a raportului circumferinţă talie-înălţime pentru diagnosticul precoce al acestora, într-un grup de copii şi adolescenţi obezi.

Material şi metode. Studiul a inclus 174 de copii diagnosticaţi cu obezitate primară pe o perioadă de 3 ani. Variabilele analizate au fost: indicii antropometrici (inclusiv IMC, raportul circumferinţă talie-înălţime) şi rezultatele investigaţiilor biochimice.

Rezultate. 4,28% dintre copii prezentau suprapondere, 31,43% obezitate şi 64,29% obezitate extremă. Principalele complicaţii cardio-metabolice diagnosticate au fost: insulinorezistenţa (47,76%), hiperinsulinismul, alterarea metabolismului lipidic şi hipertensiunea arterială. Toţi copiii au avut un raport circumferinţă talie-înălţime ≥ 0,5. Pentru compararea celor doi indici antropometrici s-a folosit testul ANOVA unifactorial şi analiza post-hoc; nu au existat diferenţe statistic semnifi cative între loturile analizate.

Concluzii. Obezitatea definită prin valoarea IMC şi raportul circumferinţă talie-înălţime ≥ 0,5 se asociază, în majoritatea cazurilor, cu complicaţii cardio-metabolice. În practica medicală atât IMC, cât şi WHtR ar trebui utilizaţi ca şi metode de evaluare dar, raportul circumferinţă talie-înălţime prezintă câteva avantaje importante.

Cuvinte cheie: obezitatea copilului, indice de masă corporală, raport circumferinţă talie-înălţime, afecţiuni cardio-metabolice asociate obezităţii

Full text | PDF

Leave a Reply