SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 1, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DIAGNOSTICUL POZITIV AL ALERGIEI ALIMENTARE MEDIATE IgE LA COPIL

and

REZUMAT

Diagnosticul alergiei alimentare este dificil în pofida progreselor recente înregistrate în descifrarea patogeniei bolii. Suspiciunea clinică necesită confirmare printr-o baterie de investigaţii (anamneză, examen fizic, jurnal alimentar, teste cutanate alergologice, determinarea IgE serice totale şi specifice, investigarea leziunii ţesutului intestinal prin biopsie şi/sau testul permeabilităţii intestinale, alte teste folosite în special în scop de cercetare: eliberarea de histamină din bazofile şi mastocitele intestinale, determinarea complexelor imune circulante, testul transformării limfoblastice, dozarea triptazei şi a proteinei cationice a eozinofilului). Proba de provocare alimentară dublu orb controlată placebo reprezintă gold standardul diagnostic în alergia alimentară la copil, dar nu se poate efectua decât în centre specializate de către personal instruit în acest sens, fiind inaccesibilă practicii curente.

Cuvinte cheie: alergie alimentară, diagnostic, copil

Full text | PDF

Leave a Reply