SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 3, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DEZVOLTAREA SEXUALA PRECOCE

, , , and

REZUMAT

Pubertatea este un proces biologic ce presupune modificări fizice şi psihologice majore, la finele căruia copilul devine adult. Clinic, debutul pubertăţii este anunţat de apariţia caracterelor sexuale secundare ce evoluează specific pentru sexul feminin, respectiv masculin până la forma adultă, trecând prin cele 5 stadii descrise de Tanner. Debutul pubertăţii variază în funcţie de rasă, etnie, localizarea geografică, condiţii de mediu şi nutriţionale, la populaţia caucaziană situându-se între 8 şi 12 ani. Dezvoltarea sexuală precoce este definită arbitrar ca apariţia caracterelor sexuale secundare înainte de vârsta de 8 ani la fete, respectiv înainte de 9 ani la băieţi. Pubertatea precoce se clasifică în 3 categorii mari: (1) pubertatea precoce gonadodropin dependentă (centrală), (2) pubertatea precoce gonadotropin independentă (periferică), (3) pubertatea precoce parţială. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte sintetic, pentru fiecare categorie în parte, modul specific de apariţie a caracterelor sexuale secundare, modificările hormonale şi posibilităţile terapeutice. Urmărirea copiilor longitudinal, anamneza amănunţită, înregistrarea cronologică a semnelor pubertare, măsurătorile somatometrice şi investigaţiile hormonale repetate reprezintă cheia unui diagnostic corect şi premisa unui tratament precoce şi eficient.

Cuvinte cheie: pubertate precoce, gonadotropine, telarha, adrenarha

Full text | PDF

Leave a Reply