SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 2, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DATE ANTROPOMETRICE SI DE BIOIMPEDANTA ELECTRICA LA UN GRUP DE PACIENTI PEDIATRICI CU LEUCEMII

, , and

REZUMAT

Introducere. Statusul nutriţional precar este o problemă comună în rândul copiilor cu afecţiuni oncologice. În scopul de a detecta modificările statusului nutriţional şi ale compoziţiei corporale, acest studiu investighează parametrii antropometrici şi compoziţia corporală la pacienţii pediatrici cu leucemie.

Material şi metodă. Studiul de tip prospectiv a inclus 33 de pacienţi internaţi în Clinica Pediatrie I Târgu-Mureş împărţiţi în două loturi: lotul I – lot studiu, pacienţi cu leucemie (15 copii) şi lotul II – lot control, pacienţi cu afecţiuni pediatrice (18 copii). S-au măsurat parametrii antropometrici (greutatea – G, înălţimea – I, indicele de masă corporală – BMI, perimetrul mediu al braţului – MUAC şi pliul cutanat tricipital – TST), iar cu ajutorul Analizorului Tanita BC 420 S MA s-a determinat ţesutul gras (FM – kg şi %), ţesutul non-gras (FFM – kg), masa musculară (MM – kg) şi procentul de apă totală din corp (TBW – %).

Rezultate. Parametrii antropometrici la lotul de studiu a diferit semnificativ statistic faţă de lotul martor pentru MUAC şi TST (p < 0,05). La copiii din lotul de studiu, FM a fost mult mai redus (14,79 ± 7,14%) comparativ cu lotul martor (21,56 ± 9,06 %) (p = 0,01), iar TBW mai mare (61,84 ± 4,93% versus 57,45 ± 6,64%) (p = 0,02). FFM şi MM nu au diferit statistic la cele două loturi.

Concluzii. BIA, alături de antropometria braţelor, este o metodă sensibilă în detectarea alterării compoziţiei corporale la copiii cu malignitate. Comparativ cu lotul de copii cu boli non-maligne, copiii cu leucemii au prezentat alterări mai marcate ale statusului nutriţional.

Cuvinte cheie: bioimpedanţă electrică, antropometrie, copii, leucemie

Full text | PDF

Leave a Reply