SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 2, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

DATE ANTROPOMETRICE SI DE BIOIMPEDANTA ELECTRICA LA UN GRUP DE PACIENTI PEDIATRICI CU LEUCEMII

, , and

REZUMAT

Introducere. Statusul nutriţional precar este o problemă comună în rândul copiilor cu afecţiuni oncologice. În scopul de a detecta modificările statusului nutriţional şi ale compoziţiei corporale, acest studiu investighează parametrii antropometrici şi compoziţia corporală la pacienţii pediatrici cu leucemie.

Material şi metodă. Studiul de tip prospectiv a inclus 33 de pacienţi internaţi în Clinica Pediatrie I Târgu-Mureş împărţiţi în două loturi: lotul I – lot studiu, pacienţi cu leucemie (15 copii) şi lotul II – lot control, pacienţi cu afecţiuni pediatrice (18 copii). S-au măsurat parametrii antropometrici (greutatea – G, înălţimea – I, indicele de masă corporală – BMI, perimetrul mediu al braţului – MUAC şi pliul cutanat tricipital – TST), iar cu ajutorul Analizorului Tanita BC 420 S MA s-a determinat ţesutul gras (FM – kg şi %), ţesutul non-gras (FFM – kg), masa musculară (MM – kg) şi procentul de apă totală din corp (TBW – %).

Rezultate. Parametrii antropometrici la lotul de studiu a diferit semnificativ statistic faţă de lotul martor pentru MUAC şi TST (p < 0,05). La copiii din lotul de studiu, FM a fost mult mai redus (14,79 ± 7,14%) comparativ cu lotul martor (21,56 ± 9,06 %) (p = 0,01), iar TBW mai mare (61,84 ± 4,93% versus 57,45 ± 6,64%) (p = 0,02). FFM şi MM nu au diferit statistic la cele două loturi.

Concluzii. BIA, alături de antropometria braţelor, este o metodă sensibilă în detectarea alterării compoziţiei corporale la copiii cu malignitate. Comparativ cu lotul de copii cu boli non-maligne, copiii cu leucemii au prezentat alterări mai marcate ale statusului nutriţional.

Cuvinte cheie: bioimpedanţă electrică, antropometrie, copii, leucemie

Full text | PDF

Leave a Reply