SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 1, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CORPII STRAINI TRAHEOBRONSICI LA COPIL – ASPECTE DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE

, , , and

REZUMAT

Obiectiv. Lucrarea a avut ca scop studiul aspectelor diagnostice şi terapeutice în suspiciunile de corp străin traheobronşic la copil.

Material şi metodă. Studiul retrospectiv a fost efectuat pe 106 cazuri cu suspiciune de corp străin traheobronşic (CSTB), internate şi tratate în Clinica ORL a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova în intervalul dintre anii 2006 şi 2010.

Rezultate. Din 77 cazuri (72%) confirmate în urma bronhoscopiei, 68% au fost înregistrate la băieţi. La grupa de vârstă 1-3 ani au fost întâlnite majoritatea cazurilor (63,63%). Sindromul de penetraţie a fost întâlnit în 88,31%. Cel mai frecvent simptom a fost tusea, într-un procent de 96,10, urmat de dispnee cu 81,81% şi cianoza în 58,44%. Cel mai frecvent semn radiologic întâlnit a fost emfizemul (27%) urmat de atelectazie (18%). Corpii străini organici predomină în lotul studiat (83,11%) urmaţi de cei anorganici (16,89%).

Concluzii. Evoluţia şi prognosticul aspirării de corp străin traheo-bronşic depind de precocitatea diagnosticului şi a intervenţiei terapeutice.

Cuvinte cheie: corpi străini traheobronşici

Full text | PDF

Leave a Reply