SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 1, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CORPII STRAINI TRAHEOBRONSICI LA COPIL – ASPECTE DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE

, , , and

REZUMAT

Obiectiv. Lucrarea a avut ca scop studiul aspectelor diagnostice şi terapeutice în suspiciunile de corp străin traheobronşic la copil.

Material şi metodă. Studiul retrospectiv a fost efectuat pe 106 cazuri cu suspiciune de corp străin traheobronşic (CSTB), internate şi tratate în Clinica ORL a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova în intervalul dintre anii 2006 şi 2010.

Rezultate. Din 77 cazuri (72%) confirmate în urma bronhoscopiei, 68% au fost înregistrate la băieţi. La grupa de vârstă 1-3 ani au fost întâlnite majoritatea cazurilor (63,63%). Sindromul de penetraţie a fost întâlnit în 88,31%. Cel mai frecvent simptom a fost tusea, într-un procent de 96,10, urmat de dispnee cu 81,81% şi cianoza în 58,44%. Cel mai frecvent semn radiologic întâlnit a fost emfizemul (27%) urmat de atelectazie (18%). Corpii străini organici predomină în lotul studiat (83,11%) urmaţi de cei anorganici (16,89%).

Concluzii. Evoluţia şi prognosticul aspirării de corp străin traheo-bronşic depind de precocitatea diagnosticului şi a intervenţiei terapeutice.

Cuvinte cheie: corpi străini traheobronşici

Full text | PDF

Leave a Reply