SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 1, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COMPOZITIA CORPORALA LA COPIII CU BOALA MALIGNA

, , and

REZUMAT

Introducere. Statusul nutriţional, reprezentat de compoziţia corpului, este un considerent important în tratamentul pacienţilor pediatrici oncologici deoarece influenţează evoluţia bolii. Obiectiv. Ne-am propus să evaluăm comparativ statusul de nutriţie la copiii cu boală malignă la momentul diagnosticării bolii faţă de copiii cu afecţiuni nononcologice.

Material şi metodă. Am efectuat un studiu prospectiv pe un număr de 90 de copii internaţi în Clinica Pediatrie I Tg- Mureş în perioada noiembrie 2009 – iulie 2011. Copiii au fost împărţiţi în două loturi: lotul I, reprezentat de copii cu boală malignă (35 copii) şi lotul II – martor, reprezentat de copii cu diverse afecţiuni pediatrice (55 copii). Am efectuat măsurători antropometrice şi biochimice: greutatea, înălţimea, indicele de masă corporală, perimetrul mediu al braţului, pliul cutanat tricipital, proteine totale şi albumine serice, IGF-1, colesterol total, trigliceride şi sideremie. Am urmărit comparativ parametrii antropometrici şi biochimici la cele două loturi şi am efectuat corelaţii statistice.

Rezultate. Greutatea şi înălţimea copiilor din lotul I a fost mai mică faţă de lotul II, fără o diferenţă semnificativă statistic (p>0,05). Am constatat o diferenţă semnificativă statistic în rândul parametrilor antropometrici ai braţelor: perimetrul mediu al braţului – MUAC (-1,58 DS la lotul I şi -0,74DS la lotul II) cu p=0,022 şi pliul cutanat tricipital –TSF (-1,34 DS la lotul I şi -0,76 DS la lotul II) cu p=0,05. Urmărind parametrii biochimici, am observat o diferenţă semnificativă statistic (p<0,05) între cele două loturi în ceea ce priveşte valoarea proteinelor totale, albuminele serice şi IGF-1, sideremia şi trigliceridele.

Concluzii. Studiul demonstrează că pacienţii diagnosticaţi cu cancer prezintă status nutriţional precar faţă de pacienţii nononcologici; parametrii antropometrici ai braţelor, coroboraţi cu parametrii biochimici reflectă cel mai bine compoziţia corporală.

Cuvinte cheie: copil, boală malignă, parametru antropometric, parametru biochimic

Full text | PDF

Leave a Reply