SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 4, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA LA COPIL – ASPECTE EVOLUTIVE SUB TRATAMENT CU CARVEDILOL

, , , , and

REZUMAT

În cardiomiopatiile dilatative, carvedilolul poate reprezenta o resursă terapeutică, dar experienţa la copil este limitată.

Obiective. Studiul evoluţiei clinice şi ecocardiografice a cardiomiopatiilor dilatative ale copilului neresponsive la tratamentul convenţional cu inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei, diuretice, digoxin, care au necesitat asocierea carvedilolului; studiul farmacocineticii carvedilolului la copii.

Material şi metodă. 16 copii cu cardiomiopatie dilatativă severă şi fracţie de ejecţie a ventriculului stâng ≤ 31% au fost evaluaţi clinic prin scor ROSS / NYHA şi ecocardiografic. Măsurarea carvedilolului în plasma umană s-a efectuat la 7 subiecţi, utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanţă, asociată cu spectrometria de masă, metoda standardului extern.

Rezultate. Dintre cei 16 copii cu cardiomiopatii dilatative trataţi cu carvedilol ca medicaţie adjuvantă terapiei convenţionale, 14 au evoluat spre ameliorare clinică şi ecocardiografi că şi doi spre deces. Clinic, copiii au tolerat bine carvedilolul, scorul NYHA s-a ameliorat, iar fracţia de ejecţie a ventriculului stâng a crescut de la sub 31%, la peste 40%. Studiul farmacocineticii carvedilolului a dovedit că viteza de absorbţie nu se modifică odată cu creşterea dozei administrate. Timpul de atingere a concentraţiei maxime a fost identic pentru toţi subiecţii. Timpul de înjumătăţire mediu a fost de 2,88 ore, mai mic decât la adulţi. Timpul mediu de rezidenţă al carvedilolului în organism a fost 4,28±1,52 ore.

Concluzii. La vârsta pediatrică, cardiomiopatiile dilatative neresponsive la tratament convenţional cu inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei, diuretice, digoxin au beneficiat de adiţionarea carvedilolului, cu ameliorarea scorului NYHA/ROSS şi a fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng. Studiul farmacocineticii carvedilolului la copii a evidenţiat timpul de înjumătăţire mediu al carvedilolului de 2,88 ore şi timpul mediu de rezidenţă în organism de 4,28±1,52 ore.

Cuvinte cheie: cardiomiopatie dilatativă, evoluţie, farmacocinetica carvedilolului, copil

Full text | PDF

Leave a Reply