SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LX, Nr. 4, An 2011
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole stiintifice

Stimati cititori, va reamintim ca autorii primi ai articolelor stiintifice pot acumula 80 de credite EMC in urma publicarii. Daca un articol are mai multi autori, cele 80 de credite [...]

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Romana de Pediatrie ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA LA COPIL – ASPECTE EVOLUTIVE SUB TRATAMENT CU CARVEDILOL

, , , , and

REZUMAT

În cardiomiopatiile dilatative, carvedilolul poate reprezenta o resursă terapeutică, dar experienţa la copil este limitată.

Obiective. Studiul evoluţiei clinice şi ecocardiografice a cardiomiopatiilor dilatative ale copilului neresponsive la tratamentul convenţional cu inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei, diuretice, digoxin, care au necesitat asocierea carvedilolului; studiul farmacocineticii carvedilolului la copii.

Material şi metodă. 16 copii cu cardiomiopatie dilatativă severă şi fracţie de ejecţie a ventriculului stâng ≤ 31% au fost evaluaţi clinic prin scor ROSS / NYHA şi ecocardiografic. Măsurarea carvedilolului în plasma umană s-a efectuat la 7 subiecţi, utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanţă, asociată cu spectrometria de masă, metoda standardului extern.

Rezultate. Dintre cei 16 copii cu cardiomiopatii dilatative trataţi cu carvedilol ca medicaţie adjuvantă terapiei convenţionale, 14 au evoluat spre ameliorare clinică şi ecocardiografi că şi doi spre deces. Clinic, copiii au tolerat bine carvedilolul, scorul NYHA s-a ameliorat, iar fracţia de ejecţie a ventriculului stâng a crescut de la sub 31%, la peste 40%. Studiul farmacocineticii carvedilolului a dovedit că viteza de absorbţie nu se modifică odată cu creşterea dozei administrate. Timpul de atingere a concentraţiei maxime a fost identic pentru toţi subiecţii. Timpul de înjumătăţire mediu a fost de 2,88 ore, mai mic decât la adulţi. Timpul mediu de rezidenţă al carvedilolului în organism a fost 4,28±1,52 ore.

Concluzii. La vârsta pediatrică, cardiomiopatiile dilatative neresponsive la tratament convenţional cu inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei, diuretice, digoxin au beneficiat de adiţionarea carvedilolului, cu ameliorarea scorului NYHA/ROSS şi a fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng. Studiul farmacocineticii carvedilolului la copii a evidenţiat timpul de înjumătăţire mediu al carvedilolului de 2,88 ore şi timpul mediu de rezidenţă în organism de 4,28±1,52 ore.

Cuvinte cheie: cardiomiopatie dilatativă, evoluţie, farmacocinetica carvedilolului, copil

Full text | PDF

Leave a Reply