SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 1, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

BENEFICIUL ACIDULUI URSODEOXICOLIC IN STEATOZA HEPATICA NON-ALCOOLICA LA COPIL

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Boala ficatului gras non-alcoolic (NAFLD), cea mai frecventă cauză a bolii hepatice cronice la copii, cuprinde un spectru de afecţiuni variind de la steatoză simplă până la steatohepatită (NASH). Acidul ursodeoxicolic (UDCA) a fost utilizat la pacienţi adulţi cu NASH, demonstrându-şi eficacitatea în doze crescute.

Scop. De a evalua efectul tratamentului cu doze crescute de UDCA asupra parametrilor funcţiei hepatice la copii cu NASH.

Metode. Lotul de studiu a fost constituit din 18 copii cu NASH cu vârste cuprinse între 2,5 şi 17 ani. NASH a fost operaţional definit ca ficatul difuz hiperechogenic la ecografie cu valori persistent crescute (> 35 UI/l) ale alanin aminotransferazei (ALAT) sau aspartat aminotransferazei (AST), după excluderea cauzelor virale, drog sau alcool induse, colestatice sau genetice ale bolii hepatice. Pacienţii au fost trataţi cu acid ursodeoxicolic (20 mg/kg/zi), timp de şase luni.

Rezultate. Tratamentul cu UDCA a determinat scăderea semnificativă a valorilor transaminazelor hepatice. Nivelurile ALT au variat între 68,5 (50-166) iniţial vs 47 (29-104) după şase luni, p < 0,001, AST între 43 (29-101) vs 34 (17-75), p < 0,001, şi GGT între 41,5 (11-150) vs. 22 (8-55). La sfârşitul tratamentului, niveluri ALT s-au normalizat la 4 dintre pacienţi. De asemenea, concentraţiile de colesterol au fost semnificativ reduse după tratament.

Concluzii. Tratamentul cu doze crescute de acid ursodeoxicolic imbunătăţeşte parametrii funcţiei hepatice la copii cu NASH.

Cuvinte cheie: steatoză hepatică, acid ursodeoxicolic, transaminaze hepatice

Full text | PDF

Leave a Reply