SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTELE EPIDEMIOLOGICE ALE MALFORMATIILOR CARDIACE CONGENITALE LA COPII SI IMPLICATIILE ACESTORA IN ELABORAREA UNUI REGISTRU CLINIC DE MONITORIZARE

, , , , and

REZUMAT

Introducere. Cu o incidenţă estimată la nivel mondial de 6 în 1.000 de nou-născuţi, malformaţiile cardiace congenitale (MCC) sunt una dintre principalele cauze ale mortalităţii în primul an de viaţă. Principalele probleme în managementul malformaţiilor cardiace congenitale (MCC), în România, sunt lipsa de date care să descrie incidenţa reală la nivel populaţional, lipsa de standardizare în diagnosticul şi raportarea MCC la nivel naţional. În România, există doar încercări locale de a dezvolta un registru de malformaţii cardiace.

Obiective. Măsurarea şi analiza incidenţei MCC la copii în Centrul Pediatric Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş (IUBCvT) în vederea determinării ratei de înrolare, stabilirea formularului de înregistrare şi urmărire al Registrului Clinic de Monitorizare al MCC.

Material şi metodă. A fost realizat un studiu descriptiv retrospectiv al copiilor externaţi cu un diagnostic principal sau comorbiditate din categoria Q20-Q28 (Malformaţii cardiace congenitale – ICD 10 AM), în perioada 2008-2013, la nivelul Centrului Pediatric Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş. Lotul de studiu a cuprins un număr de 839 de nou-născuţi externaţi din secţia Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş (SCJU), respectiv 4.423 de copii externaţi din IUBCvT.

Rezultate. Incidenţa MCC la nivelul nou-născuţilor externaţi din SCUJ a variat între 5,23% şi 11,47%. Din cei 839 nou-născuţi, 139 au fost operaţi în cadrul IUBCvT în primele 30 zile de viaţă. Cele mai frecvente malformaţii sunt Comunicaţie interauriculară (46,52%), Permeabilitatea canalului arterial (22,10%), Comunicaţia interventriculară (9,04%). Morbiditatea spitalizată pe grupe de boli la nivelul IUBCvT demonstrează ponderea ridicată a Comunicaţiei interventriculare (20,05%), a Comunicaţiei interauriculare (15,98%) şi a Permeabilităţii canalului arterial (13,05%). Din cei 1.255 de copii la care s-a intervenit chirurgical, cele mai frecvente intervenţii chirurgicale (17,93%) au fost pen tru Comunicaţie interauriculară.

Concluzii. Întocmirea unui Registru al MCC este importantă pentru depistarea, diagnosticul, monitorizarea şi instituirea unei atitudini terapeutice adecvate.

Cuvinte cheie: monotorizarea malformaţiilor cardiace congenitale, registru clinic, cardiologie

Full text | PDF

Leave a Reply