SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 2, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Partners

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE IN CAZUL OMFALOCELULUI SINDROM

, , and

REZUMAT

Obiective. Lucrarea de faţă are ca obiectiv analiza factorilor de risc, a aspectelor clinice şi a malformaţiilor asociate omfalocelului.

Material şi metode. Studiul efectuat analizează 105 cazuri de omfalocel tratate în Clinica de Chirurgie pediatrică a Spitalului de Urgenţe pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, pe o perioadă de 23 de ani, conform unui protocol complex.

Rezultate. Vârsta medie a mamelor a fost 27,0 ani, 34,2% dintre ele fiind primigeste, primipare şi 50,4% multipare; 22% dintre mame erau necăsătorite; rata consumului de alcool şi tutun de către părinţi a fost 32%. Nivelul educaţional al mamelor a fost relativ scăzut, mediul de provenienţă fiind rural în 62% dintre cazuri. Naşterea a fost efectuată prin intervenţie cezariană la 27,6% dintre cazuri, vârsta gestaţională medie a fost 37,1 săptămâni, greutatea medie la naştere 2717,2 grame, raportul pe sexe 1,38 M/F. 26% din sarcini au fost nesupravegheate şi doar 13,3% au fost diagnosticate antenatal. La 27,6% dintre pacienţi s-au confirmat anomalii cromozomiale, iar din totalul celor 105 pacienţi cu omfalocel 71,4% aveau una sau mai multe anomalii congenitale asociate. Rata supravieţuirii per total a fost 45,7%, iar dintre cei 29 pacienţi cu anomalii cromozomiale doar 5 pacienţi (17,2%) au supravieţuit.

Concluzii. Suspiciunea de omfalocel sindrom impune dispensarizarea şi explorarea gravidei (ecografii repetate, cariotip antenatal prin amniocenteză), evaluarea factorilor de risc şi informarea părinţilor care pot opta pentru avort terapeutic.

Cuvinte cheie: omfalocel, sindrom malformativ, anomalii genetice

Full text | PDF

Leave a Reply