SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 2, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE IN CAZUL OMFALOCELULUI SINDROM

, , and

REZUMAT

Obiective. Lucrarea de faţă are ca obiectiv analiza factorilor de risc, a aspectelor clinice şi a malformaţiilor asociate omfalocelului.

Material şi metode. Studiul efectuat analizează 105 cazuri de omfalocel tratate în Clinica de Chirurgie pediatrică a Spitalului de Urgenţe pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, pe o perioadă de 23 de ani, conform unui protocol complex.

Rezultate. Vârsta medie a mamelor a fost 27,0 ani, 34,2% dintre ele fiind primigeste, primipare şi 50,4% multipare; 22% dintre mame erau necăsătorite; rata consumului de alcool şi tutun de către părinţi a fost 32%. Nivelul educaţional al mamelor a fost relativ scăzut, mediul de provenienţă fiind rural în 62% dintre cazuri. Naşterea a fost efectuată prin intervenţie cezariană la 27,6% dintre cazuri, vârsta gestaţională medie a fost 37,1 săptămâni, greutatea medie la naştere 2717,2 grame, raportul pe sexe 1,38 M/F. 26% din sarcini au fost nesupravegheate şi doar 13,3% au fost diagnosticate antenatal. La 27,6% dintre pacienţi s-au confirmat anomalii cromozomiale, iar din totalul celor 105 pacienţi cu omfalocel 71,4% aveau una sau mai multe anomalii congenitale asociate. Rata supravieţuirii per total a fost 45,7%, iar dintre cei 29 pacienţi cu anomalii cromozomiale doar 5 pacienţi (17,2%) au supravieţuit.

Concluzii. Suspiciunea de omfalocel sindrom impune dispensarizarea şi explorarea gravidei (ecografii repetate, cariotip antenatal prin amniocenteză), evaluarea factorilor de risc şi informarea părinţilor care pot opta pentru avort terapeutic.

Cuvinte cheie: omfalocel, sindrom malformativ, anomalii genetice

Full text | PDF

Leave a Reply