SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 2, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE IN CAZUL OMFALOCELULUI SINDROM

, , and

REZUMAT

Obiective. Lucrarea de faţă are ca obiectiv analiza factorilor de risc, a aspectelor clinice şi a malformaţiilor asociate omfalocelului.

Material şi metode. Studiul efectuat analizează 105 cazuri de omfalocel tratate în Clinica de Chirurgie pediatrică a Spitalului de Urgenţe pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, pe o perioadă de 23 de ani, conform unui protocol complex.

Rezultate. Vârsta medie a mamelor a fost 27,0 ani, 34,2% dintre ele fiind primigeste, primipare şi 50,4% multipare; 22% dintre mame erau necăsătorite; rata consumului de alcool şi tutun de către părinţi a fost 32%. Nivelul educaţional al mamelor a fost relativ scăzut, mediul de provenienţă fiind rural în 62% dintre cazuri. Naşterea a fost efectuată prin intervenţie cezariană la 27,6% dintre cazuri, vârsta gestaţională medie a fost 37,1 săptămâni, greutatea medie la naştere 2717,2 grame, raportul pe sexe 1,38 M/F. 26% din sarcini au fost nesupravegheate şi doar 13,3% au fost diagnosticate antenatal. La 27,6% dintre pacienţi s-au confirmat anomalii cromozomiale, iar din totalul celor 105 pacienţi cu omfalocel 71,4% aveau una sau mai multe anomalii congenitale asociate. Rata supravieţuirii per total a fost 45,7%, iar dintre cei 29 pacienţi cu anomalii cromozomiale doar 5 pacienţi (17,2%) au supravieţuit.

Concluzii. Suspiciunea de omfalocel sindrom impune dispensarizarea şi explorarea gravidei (ecografii repetate, cariotip antenatal prin amniocenteză), evaluarea factorilor de risc şi informarea părinţilor care pot opta pentru avort terapeutic.

Cuvinte cheie: omfalocel, sindrom malformativ, anomalii genetice

Full text | PDF

Leave a Reply