SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOAJ
Ebsco Host - Medline
DOI - Crossref

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

SUBNUTRITIA SI OBEZITATEA LA PACIENTII PEDIATRICI INTERNATI INTR-UN SPITAL DIN ROMANIA

, , and

ABSTRACT

Obiective. Condiţiile socio-economice, obiceiurile alimentare şi comportamentale sunt citate ca factori cu rol determinant în infl uenţarea stării de nutriţie, mai ales în populaţia pediatrică, în întreaga lume. Studiul de faţă îşi propune evaluarea schimbărilor într-un interval de 5 ani a stării de nutriţie şi a factorilor externi specifi ci care le-au infl uenţat, pe un eşantion semnifi cativ de copii din zona de sud a României.

Material şi metodă. Studiul prospectiv cross-section a fost realizat în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ din Bucureşti, în perioada decembrie 2010-februarie 2011. Au fost înrolaţi 1.529 de pacienţi şi evaluaţi antropometric şi din punct de vedere al obiceiurilor alimentare pe baza completării unui chestionar. Protocolul de studiu a fost cel aplicat în anul 2005, în acelaşi interval de timp pe un lot asemănător numeric. Loturile de studiu s-au alcătuit pe criteriul vârstă: 0-2 ani şi 2-18 ani. S-a aplicat pentru prelucrare statis tică programul SPSS, specializat în calcule statistice ştiinţifi ce, produs de fi rma SPSS şi modulul Data Analysis al programului MICROSOFT EXCEL 2007. S-au utilizat: testul lui Chi pătrat aplicat pentru testarea ipo tezelor cu privire la variabile nominale (categoriale), testul non-parametric Wilcoxon-Mann-Whitney pentru compararea valorilor a două eşantioane independente, Independent Sample T Test pentru testarea egalităţii mediilor a două eşantioane independente; de asemenea, am utilizat funcţia „Correlate” cu coefi cientul Pearson pentru a demonstra dacă există asocieri între diverşi parametri studiaţi.

Rezultate. Rata globală a malnutriţiei a fost de 11% şi a obezităţii de 13%. Jumătate dintre pacienţii cu malnutriţie provin din familiile cu venituri scăzute. Comparativ cu populaţia cu greutate normală, pacienţii obezi consumă frecvent dulciuri, băuturi hipercalorice (p<0,001), petrec mai mult timp în faţa televizorului şi mai puţin timp efectuând activitate fi zică (p<0,001). Comparând datele între cele două studii 2005/2011, se constată o scădere a procentului de copii cu malnutriţie şi o creştere a celor cu suprapondere/obezitate.

Concluzii. Aproximativ un sfert dintre subiecţi au tulburări ale stării de nutriţie, predominând obezitatea. Creş- terea frecvenţei obezităţii s-a corelat semnifi cativ cu dieta dezechilibrată (hipercalorică, exces de hidrocarbonate) şi sedentarismul. Studiul prezentat poate servi drept bază de date pentru studii viitoare în ţara noastră şi este un argument convingător pentru introducerea unui program naţional de prevenţie a bolilor de nutriţie la copii.

Cuvinte cheie: nutriţie, obezitate, copii, IMC

Full text | PDF

Leave a Reply