SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SUBNUTRITIA SI OBEZITATEA LA PACIENTII PEDIATRICI INTERNATI INTR-UN SPITAL DIN ROMANIA

, , and

ABSTRACT

Obiective. Condiţiile socio-economice, obiceiurile alimentare şi comportamentale sunt citate ca factori cu rol determinant în influenţarea stării de nutriţie, mai ales în populaţia pediatrică, în întreaga lume. Studiul de faţă îşi propune evaluarea schimbărilor într-un interval de 5 ani a stării de nutriţie şi a factorilor externi specifici care le-au influenţat, pe un eşantion semnificativ de copii din zona de sud a României.

Material şi metodă. Studiul prospectiv cross-section a fost realizat în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ din Bucureşti, în perioada decembrie 2010-februarie 2011. Au fost înrolaţi 1.529 de pacienţi şi evaluaţi antropometric şi din punct de vedere al obiceiurilor alimentare pe baza completării unui chestionar. Protocolul de studiu a fost cel aplicat în anul 2005, în acelaşi interval de timp pe un lot asemănător numeric. Loturile de studiu s-au alcătuit pe criteriul vârstă: 0-2 ani şi 2-18 ani. S-a aplicat pentru prelucrare statistică programul SPSS, specializat în calcule statistice ştiinţifice, produs de firma SPSS şi modulul Data Analysis al programului MICROSOFT EXCEL 2007. S-au utilizat: testul lui Chi pătrat aplicat pentru testarea ipotezelor cu privire la variabile nominale (categoriale), testul non-parametric Wilcoxon-Mann-Whitney pentru compararea valorilor a două eşantioane independente, Independent Sample T Test pentru testarea egalităţii mediilor a două eşantioane independente; de asemenea, am utilizat funcţia „Correlate” cu coeficientul Pearson pentru a demonstra dacă există asocieri între diverşi parametri studiaţi.

Rezultate. Rata globală a malnutriţiei a fost de 11% şi a obezităţii de 13%. Jumătate dintre pacienţii cu malnutriţie provin din familiile cu venituri scăzute. Comparativ cu populaţia cu greutate normală, pacienţii obezi consumă frecvent dulciuri, băuturi hipercalorice (p<0,001), petrec mai mult timp în faţa televizorului şi mai puţin timp efectuând activitate fizică (p<0,001). Comparând datele între cele două studii 2005/2011, se constată o scădere a procentului de copii cu malnutriţie şi o creştere a celor cu suprapondere/obezitate.

Concluzii. Aproximativ un sfert dintre subiecţi au tulburări ale stării de nutriţie, predominând obezitatea. Creşterea frecvenţei obezităţii s-a corelat semnificativ cu dieta dezechilibrată (hipercalorică, exces de hidrocarbonate) şi sedentarismul. Studiul prezentat poate servi drept bază de date pentru studii viitoare în ţara noastră şi este un argument convingător pentru introducerea unui program naţional de prevenţie a bolilor de nutriţie la copii.

Cuvinte cheie: nutriţie, obezitate, copii, IMC

Full text | PDF

Leave a Reply