SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 4, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SPECTE DE DIAGNOSTIC SI EVOLUTIE ALE HEMORAGIEI INTRAVENTRICULARE LA PREMATURI

, and

REZUMAT

Obiective. Lucrarea de faţă are ca scop analiza factorilor de risc, a gradelor de severitate şi a complicaţiilor asociate hemoragiei intraventriculare. Material şi metodă. Studiul retrospectiv, pe o perioadă de 5 ani, analizează 514 cazuri de prematuri cu semne ecografice specifice de hemoragie intraventriculară trataţi în Clinica de Puericultură şi Neonatologie Timişoara. Rezultate. Incidenţa bolii a variat indirect proporţional cu vârsta de gestaţie, fiind mai crescută în rândul prematurilor VLBW şi ELBW. Principalii factori de risc incriminaţi au fost acidoza, sindromul de detresă respiratorie, hipoxia şi hipercarbia. Repartiţia cazurilor pe grade de severitate a fost următoarea: gradul I – 204 cazuri (39,68%), gradul II – 142 cazuri (27,62%), gradul III – 91 cazuri (17,70%) şi gradul IV – 77 de cazuri (15%). Majoritatea cazurilor au fost asimptomatice, fiind diagnosticate în urma efectuării de rutină a ecografiei TF. 36% au avut evoluţie saltatorie, cu deteriorarea progresivă a statutului neurologic, alterarea tonusului muscular şi tulburări ale frecvenţei respiratorii. 21% au prezentat evoluţie catastrofală, cu bombarea fontanelei anterioare, dehiscienţa suturilor craniene, vărsături în jet, convulsii, postură de decerebrare şi perioade de apnee. Evoluţia la 6 luni a formaţiunilor hiperreflectogene a variat în funcţie de stadiul evolutiv al bolii, 28,9% dintre cazuri prezentând resorbtie completă, 35% chist în matricea germinală şi 25,87% ventriculomegalie. Concluzii. Ecografia transfontanelară a fost metoda de elecţie în stabilirea diagnosticului pozitiv. Ponderea mai mare a hemoragiei IV a fost întâlnită în rândul prematurilor VLBW şi ELBW, în rândul cărora au predominat formele severe de boală. Formele uşoare şi medii de boală au avut evoluţie bună, soldată în majoritatea cazurilor cu remisiunea parţială/completă a semnelor ecografice. Hidrocefalia obstructivă posthemoragică a fost cea mai frecventă complicaţie.

Cuvinte cheie: hemoragie intraventriculară, prematur, ecografie

Full text | PDF

Leave a Reply