SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SOMNOLOGIA PEDIATRICA IN ROMANIA – REZULTATELE UNUI CHESTIONAR APLICAT MEDICILOR DE DIFERITE SPECIALITATI

and

REZUMAT

Somnologia pediatrică reprezintă un domeniu de cercetare intensă. Importanţa screeningului pentru sindromul de apnee obstructivă în somn (SASO) a fost pusă în evidenţă în ghidurile internaţionale publicate recent cu privire la diagnosticul şi managementul SASO la copii. În România, primii paşi în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de somn la copii au fost făcuţi de curând, iar intenţia noastră a fost de a evalua gradul de conştientizare şi opţiunile terapeutice actuale pe un grup de profesionişti în domeniul sănătăţii. S-a trimis prin e-mail un chestionar aplicabil prin autoadministrare, către medici pediatri, de familie şi medici de alte specialităţi inclusiv pneumologi, psihiatri şi medici ORL. Rezultatele, importante din punct de vedere calitativ, arată că tulburările de somn la copii, în principal SASO, sunt diagnosticate mai ales de medicii de diferite specialităţi şi nu de medicii de familie, şi că, în majoritatea cazurilor, strategia terapeutică a fost de reevaluare şi/sau trimitere către un alt specialist. La ultima întrebare deschisă din cadrul chestionarului jumătate dintre respondenţi au subliniat nevoia de îmbunătăţire a cunoştinţelor teoretice şi practice, a comunicării între medicii de diferite specialităţi, a accesului la instrumentele de diagnosticare, cât şi nevoia de creştere a gradului de informare în rândul părinţilor, al copiilor de vârste mai mari şi al adolescenţilor. Sunt necesare cercetări suplimentare care să confirme aceste date calitative, însă cu toate acestea, chestionarul a permis identificarea zonelor vulnerabile de la nivelul diferitelor grupuri de lucru, şi în final elaborarea de recomandări pentru diferite tipuri de intervenţii care ar putea influenţa dezvoltarea acestui domeniu şi în ţara noastră.

Cuvinte cheie: somn, copii, sindrom de apnee în somn de tip obstructiv, pediatru

Full text | PDF

Leave a Reply