SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 3, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PNEUMOTORAXUL – FACTORI DE RISC LA NOU-NASCUTI

, , , , and

REZUMAT

Obiectiv. Scopul principal al lucrării este acela de a evalua factorii predispozanţi, evoluţia şi patologia asociată pneumotoraxului în perioada neonatală.
Material şi metodă. S-a efectuat un studiu retrospectiv, pe o perioadă de doi ani, pe 11 pacienţi internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“, Timişoara, secţia Neonatologie – Prematuri, diagnosticaţi cu pneumotorax în peiroada 2014-2015.
Rezultate. Din 1.689 de nou-născuţi internaţi, 11 pacienţi au dezvoltat pneumotorax, incidenţa fiind de 0,65%. 8 pacienţi (73%) au fost de sex masculin şi 3 pacienţi (27%) de sex feminin. Din cei 11 pacienţi, 4 au fost nounăscuţi la termen cu VG (vârsta de gestaţie) peste 37 de săptămâni şi 7 au fost nou-născuţi prematuri cu VG sub 37 de săptămâni. În funcţie de greutatea la naştere, 4 au avut greutatea peste 2.500 g şi 7 sub 2.500 g. Cauza cea mai frecventă a pneumotoraxului în grupul studiat a fost reprezentată de sindromul de detresă respiratorie, cu un procent de 45,4%.
Concluzii. Pneumotoraxul reprezintă o afecţiune importantă în patologia neonatală. Este esenţială recunoaşterea şi iniţierea tratamentului încă din fazele iniţiale, pentru reducerea apariţiei complicaţiilor secundare.

Cuvinte cheie: pneumotorax, nou-născuţi

Full text | PDF

Leave a Reply