SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 3, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PNEUMOTORAXUL – FACTORI DE RISC LA NOU-NASCUTI

, , , , and

REZUMAT

Obiectiv. Scopul principal al lucrării este acela de a evalua factorii predispozanţi, evoluţia şi patologia asociată pneumotoraxului în perioada neonatală.
Material şi metodă. S-a efectuat un studiu retrospectiv, pe o perioadă de doi ani, pe 11 pacienţi internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“, Timişoara, secţia Neonatologie – Prematuri, diagnosticaţi cu pneumotorax în peiroada 2014-2015.
Rezultate. Din 1.689 de nou-născuţi internaţi, 11 pacienţi au dezvoltat pneumotorax, incidenţa fiind de 0,65%. 8 pacienţi (73%) au fost de sex masculin şi 3 pacienţi (27%) de sex feminin. Din cei 11 pacienţi, 4 au fost nounăscuţi la termen cu VG (vârsta de gestaţie) peste 37 de săptămâni şi 7 au fost nou-născuţi prematuri cu VG sub 37 de săptămâni. În funcţie de greutatea la naştere, 4 au avut greutatea peste 2.500 g şi 7 sub 2.500 g. Cauza cea mai frecventă a pneumotoraxului în grupul studiat a fost reprezentată de sindromul de detresă respiratorie, cu un procent de 45,4%.
Concluzii. Pneumotoraxul reprezintă o afecţiune importantă în patologia neonatală. Este esenţială recunoaşterea şi iniţierea tratamentului încă din fazele iniţiale, pentru reducerea apariţiei complicaţiilor secundare.

Cuvinte cheie: pneumotorax, nou-născuţi

Full text | PDF

Leave a Reply