SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 3, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PANCREATITE CRONICE LA COPIL

, , , , and

REZUMAT

Pancreatita cronică (PC) se caracterizează prin inflamaţie cronică, fibroză progresivă, durere şi pierderea funcţiilor endocrină şi exocrină. În 1999 a fost formulată ipoteza episodului santinelă de pancreatită acută (sentinel acute pancreatitis event - SAPE), care sugerează că episodul iniţial de pancreatită generat de stres metabolic sau oxidativ este urmat de inflamaţie recurentă sau cronică care produce fibroză. Celulele stelate pancreatice au fost identificate ca având rol cheie în progresia pancreatitei cronice şi în dezvoltarea fibrinogenezei. PC este o afecţiune heterogenă cu un spectru clinic care include: durere, afectarea funcţiilor endocrine şi exocrine pancreatice şi variate complicaţii ce implică organele adiacente pancreasului. Pentru a stabili diagnosticul de PC la adult sunt necesare dovezi histologice, morfologice sau o combinaţie de argumente clinice, funcţionale şi morfologice. Recent, Grupul Internaţional de Studiu pentru Pancreatită la Copil (International Study Group Of Pediatric Pancreatitis) a propus următoarele criterii de diagnostic pentru PC: a) dureri abdominale tipice plus aspecte imagistice caracteristice sau (b) insuficienţă pancreatică exocrină plus aspecte imagistice sau (c) insuficienţă pancreatică endocrină plus aspecte imagistice. Etiologia PC este diferită la pacienţii pediatrici comparativ cu pacienţii adulţi. În ultimiii ani s-au realizat progrese remarcabile în cunoaşterea pancreatitei ereditare şi pancreatitei autoimune. În etiologia pancreatitelor cronice diagnosticate la copil pot fi identificate cauze obstructive. Pancreatitele cronice obstructive sunt determinate de factori mecanici congenitali sau dobîndiţi. Abordarea terapeutică include măsuri conservatoare (analgetice, antiinflamatorii, substituţie enzimatică), intervenţii endoscopice, precum şi proceduri chirurgicale. Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică este utilizată ca procedură terapeutică pentru boala biliopancreatică ce generează pancreatita recurentă sau cronică. La cazurile de PC la care modalităţile terapeutice menţionate se dovedesc ineficiente se poate recurge la pancreatectomie totală cu autotransplant portal de insule pancreatice.

Cuvinte cheie: pancreatită, celule stelate pancreatice

Full text | PDF

Leave a Reply