SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INTERRELATIA OBEZITATE – DEPRESIE LA COPIL SI ADOLESCENT

, , , and

REZUMAT

Obezitatea şi depresia reprezintă două probleme fundamentale de sănătate publică la nivel mondial, obezitatea pediatrică fiind alarmantă atât per se, cât şi prin riscul menţinerii statutului de obez la vârsta adultă şi implicit a continuării expunerii la comorbidităţi. Pe de altă parte, depresia la copil este o veritabilă provocare diagnostică, dată fiind simptomatologia clinică mascată a acesteia, şi o necesitate date fiind consecinţele severe ale acesteia şi, în particular, modificările patologice asupra comportamentului alimentar. Lucrarea de faţă îşi propune realizarea unei sinteze a literaturii de specialitate actuale cu privire la resorturile comorbidităţii obezitate – de presie la copil vizând interrelaţia şi originea etiopatogenică comună.

Cuvinte cheie: obezitate, depresie, copil/adolescent, interrelaţie, multifactorialitate

Full text | PDF

Leave a Reply