SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 4, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOAJ
Ebsco Host - Medline
DOI - Crossref

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole științifice

Stimați cititori, vă reamintim că autorii primi ai articolelor științifice pot acumula 80 de credite EMC în urma publicării. Dacă un articol are mai mulți autori, cele 80 de credite [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJP și SRPed oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

INTERRELATIA OBEZITATE – DEPRESIE LA COPIL SI ADOLESCENT

, , , and

REZUMAT

Obezitatea şi depresia reprezintă două probleme fundamentale de sănătate publică la nivel mondial, obezitatea pediatrică fi ind alarmantă atât per se, cât şi prin riscul menţinerii statutului de obez la vârsta adultă şi implicit a continuării expunerii la comorbidităţi. Pe de altă parte, depresia la copil este o veritabilă provocare diagnostică, dată fi ind simptomatologia clinică mascată a acesteia, şi o necesitate date fi ind consecinţele severe ale acesteia şi, în particular, modifi cările patologice asupra comportamentului alimentar. Lucrarea de faţă îşi propune realizarea unei sinteze a literaturii de specialitate actuale cu privire la resorturile comorbidităţii obezitate – de presie la copil vizând interrelaţia şi originea etiopatogenică comună.

Cuvinte cheie: obezitate, depresie, copil/adolescent, interrelaţie, multifactorialitate

Full text | PDF

Leave a Reply