SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIV, Nr. 4, An 2015
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPLICATIILE MEDICO-SOCIALE ALE SARCINII LA MAME MINORE

, , and

REZUMAT

Sarcina la vârsta adolescenţei reprezintă o situaţie specială mai ales în rândul adolescentelor care nu beneficiază de susţinere familială, fiind expuse riscului de a nu primi îngrijiri prenatale corespunzătoare, cu complicaţii pe durata sarcinii şi în timpul naşterii atât pentru mamă, cât mai ales pentru nou-născut.

Obiectiv. Scopul lucrării de faţă este de a prezenta patologia şi complicaţiile asociate nou-născuţilor proveniţi din mame adolescente.

Material şi metodă. Studiu retrospectiv cuprizând pacienţii internaţi în perioada ianuarie 2013-decembrie 2014, criteriul de includere în studiu fiind vârsta mamei de maximum 17 ani.

Rezultate. 66,67% dintre nou-născuţii din studiu au fost prematuri şi 33,33% au fost nou-născuţi la termen. Complicaţiile postpartum au fost mai frecvente şi mai severe în grupul prematurilor comparativ cu nou-născuţii la termen. Corelarea datelor obţinute despre patologia, vârsta de gestaţie şi greutatea la naştere a cazurilor cu vârsta biologică a mamei relevă că mamele cu vârsta de 13-15 ani au născut predominant prematuri comparativ cu cele cu vârsta de 16 şi 17 ani. Mamele prematurilor cu greutate la naştere extrem de mică şi foarte mică au vârsta cuprinsă între 13-15 ani.

Concluzii. Sarcina la adolescenţă se asociază cel mai frecvent cu naşterea de copii prematuri. Cu cât vârsta biologică a mamei este mai mică, cu atât riscul de a naşte un prematur este mai mare, complicaţiile asociate fiind mai severe cu cât vârsta de gestaţie şi greutatea la naştere ale prematurului sunt mai mici.

Cuvinte cheie: prematuritate, sarcina la adolescente, mame minore

Full text | PDF

Leave a Reply