SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 1, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EFICACITATEA TRATAMENTULUI CU LEVETIRACETAM LA COPIII CU CRIZE EPILEPTICE PARTIALE FARMACOREZISTENTE

, , , , and

REZUMAT

Epilepsia este frecvent diagnosticată la vârsta pediatrică, ridicând numeroase probleme legate de tratament. Levetiracetamul (LEV) este un medicament antiepileptic (MAE) nou care este aprobat ca tratament de asociere în diferite tipuri de crize epileptice farmacorezistente. Scopul acestui studiu a fost de a evalua eficacitatea şi siguranţa asocierii LEV în tratamentul epilepsiilor parţiale farmacorezistente la copii. Lotul de studiu a cuprins 63 de copii diagnosticaţi cu diferite forme de epilepsie parţială. Toţi pacienţii primeau medicaţie antiepileptică în mono sau politerapie fără remiterea crizelor. Levetiracetamul a fost asociat la MAE iniţială în doză de 10 mg/kg/zi (în două administrări), doză ce a fost crescută până la maxim 40 mg/kg/ zi în decurs de 6 săptămîni. Pacienţii au fost urmăriţi în continuare pe o perioadă de 6 luni. Dintre copiii urmăriţi la care s-a asociat LEV 34 (53,96%) au prezentat o reducere a crizelor cu >50%, iar la 21 (33,35%) reducerea a fost <50%. La 8 (12,69%) dintre pacienţi s-a obţinut controlul complet al episoadelor critice. Efectele secundare înregistrate pe durata studiului au fost minime, fiind reprezentate de fatigabilitate (12 cazuri), tulburări de comportament (7 cazuri), somnolenţă iniţială (3 cazuri), scăderea apetitului (4 cazuri), vărsături (2 cazuri). Asocierea LEV la tratamentul copiilor cu epilepsii parţiale farmacorezistente este eficientă în controlul complet sau în scăderea semnificativă a frecvenţei crizelor. Răspunsul clinic în grupul de copii studiat a fost favorabil în special la pacienţii cu crize parţiale motorii cu sau fără generalizare secundară. Levetiracetamul a fost în general bine tolerat, efectele secundare apărute în studiu fiind minime.

Cuvinte cheie: levetiracetam, crize epileptice parţiale farmacorezistente, copil

Full text | PDF

Leave a Reply