SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXV, Nr. 3, An 2016
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DIAGNOSTICUL PRENATAL AL TETRALOGIEI FALLOT SI IMPLICATIILE POSTNATALE

, , , and

REZUMAT

În ultimii ani, diagnosticul prenatal al malformaţiilor de cord a cunoscut o dezvoltare importantă. Supravietuirea globală a pacienţilor cu malformaţii congenitale de cord s-a îmbunătăţit în ultima decadă, datorită diversificării atât a metodelor de diagnostic, cât şi a celor de chirurgie cardiovasculară pe această arie de interes. Ca urmare a creşterii semnificative a supravieţuirii pe termen lung, în prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate există departamente dedicate monitorizării adulţilor cu malformaţii congenitale de cord, datorită particularităţilor şi nevoilor speciale ale acestui tip de pacienţi, în comparaţie cu patologia cardiacă dobândită a adultului. Articolul de faţă îşi propune o trecere în revistă a datelor existente până la acest moment legate de diagnosticul prenatal şi impactul acestuia asupra evoluţiei postnatale în ceea ce priveşte cea mai frecventă malformaţie congenitală cianogenă, şi anume Tetralogia Fallot. În cele ce urmează, reiterăm importanţa cunoaşterii cu exactitate a patologiei fetale prenatale pentru stabilirea din timp a conduitei medicale postnatale pentru copiii cu acest tip de malformaţie.

Cuvinte cheie: malformaţie congenitală de cord, Tetralogie Fallot, diagnostic prenatal

Full text | PDF

Leave a Reply