SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 2, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COPILUL CU PATOLOGIE CARDIACA IN CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE

REZUMAT

Cardiopatia congenitală sau dobândită poziţionează copilul pe un loc prioritar în lista bolnavilor cu boli cronice, cu dreptul de a beneficia de o îngrijire în echipă: medic de familie – pediatru cardiolog – chirurg cardiolog – nutriţionist – psiholog. Medicul de familie este implicat în depistarea cardiopatiei, în trecerea în evidenţă specială a unui copil diagnosticat anterior şi în asigurarea îngrijirilor de bază. Aceste îngrijiri sunt nuanţate de gravitatea cardiopatiei, vârsta bolnavului, riscurile de complicaţii ale cardiopatiei sau riscurile vitale prin comorbidităţi dobândite (infecţii, malnutriţie, tulburări psihoreactive). Protocolul de îngrijiri specifice cardiopatiei alcătuit de pediatrul cardiolog trebuie adaptat în dinamica evoluţiei cazului prin colaborare continuă între medicul de familie şi medicul cardiolog pediatru. Problema devine tot mai complexă prin creşterea şanselor de supravieţuire a copiilor cu cardiopatii graţie progreselor diagnosticului şi tratamentelor conservatoare sau chirurgicale.

Cuvinte cheie: malformaţie cardiacă, copil, medic de familie

Full text | PDF

Leave a Reply