SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXII, Nr. 2, An 2013
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COLONIZAREA NAZOFARINGIANA CU STAFILOCOC AURIU LA NOU-NASCUT

, and

REZUMAT

Staphylococcus aureus este un agent patogen important în perioada neonatală. Infecţiile stafilococice sunt responsabile de o rată crescută a morbidităţii şi mortalităţii în rândul nou-născuţilor. Studiul de faţă este unul retrospectiv pe o perioadă de 3 ani, pe un lot de 148 de nou-născuţi. A fost evaluată colonizarea nazofaringiană a acestor pacienţi împreună cu diferitele tipuri de tulpini bacteriene întâlnite. S-au făcut corelaţii cu datele demografice şi markerii de inflamaţie. Cel mai frecvent patogen care a colonizat nazofaringele a fost Staphylococcus aureus sensibil la meticilină (MSSA). Totodată au fost identificate şi tulpini de Staphylococcus aureus rezistente la meticilină (MRSA) asocite mai ales cu viaţa în mediul urban şi părinţii fumători. Nu a fost găsită nici o corelaţie semnificativă între colonizare şi vreun marker al inflamaţiei.

Cuvinte cheie: colonizare, nou-născut, tulpini, antibiogramă

Full text | PDF

Leave a Reply