SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXI, Nr. 3, An 2012
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA (CMH) SI REGURGITAREA MITRALA LA COPIL

, , , and

REZUMAT

În cadrul CMH au fost descrise anomalii ale morfologiei şi dinamicii valvelor mitrale, asociate cu deplasarea anterioară sistolică ce are drept rezultat atât obstrucţia subaortică, cât şi regurgitarea mitrală. Există variaţii mari individuale la aceşti pacienţi în ceea ce priveşte predominanţa unuia sau a altuia din fenomene.

Material şi metodă: am luat în studiu un lot de 15 copii cu vârsta între 2 şi 16 ani diagnosticaţi cu CMH la Clinica II Pediatrie. Dintre aceştia, monitorizarea ecocardiografică a surprins SAM intermitent la 6 cazuri.

Rezultate şi discuţii: nu am putut stabili o corelaţie între gradul obstrucţiei şi mărimea regurgitării mitrale. Lungimea şi motilitatea valvei mitrale posterioare a determinat în mod invers proporţional mărimea fluxului de regurgitare.

Cuvinte cheie: cardiomiopatie hipertrofică, copii, gradient presional

Full text | PDF

Leave a Reply