SELECT ISSUE

Revista Romana de PEDIATRIE | Volumul LXIII, Nr. 1, An 2014
ISSN 1454-0398  |  e-ISSN 2069-6175
ISSN-L 1454-0398
DOI: 10.37897/RJP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE ALE INFECTIEI URINARE LA PREMATUR

, , , , and

REZUMAT

Obiectiv. Studiul îşi propune analiza comparativă a cazurilor de ITU la copii 0-3 ani (prematuri şi născuţi la termen) internaţi în Clinica IV Pediatrie Iaşi, între ian. 2007 – dec. 2011. Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de 298 de copii între 0-3 ani, internaţi cu infecţie de tract urinar (ITU). Au fost urmărite particularităţile ITU la prematur în funcţie de gradul prematurităţii, etiologia ITU, comorbidităţi, aspecte evolutive, responsivitate la tratament şi impactul ITU asupra rinichiului. Rezultate. Lotul de studiu a fost alcătuit împărţit în copii născuţi la termen şi copii născuţi prematur, la vârstă gestaţională mai mică de 37 săptămâni, cu greutatea mai mică de 2.500 g. Riscul ITU la prematur este influenţat de vârstă, fiind de 3 ori mai mare la nou născutul prematur faţă de copilul 1-3 ani. Vârsta medie a fost de 8,8 luni la prematuri şi 14,09 luni la născuţii la termen. Cei mai mulţi copii s-au încadrat în gradul LBW. Etiologia infecţiei urinare a fost dominată la ambele subloturi de Escherichia coli, Proteus mirabilis şi Klebsiella pneumoniae. La prematuri, bacteriile oportuniste (bacil Piocianic, Enterococ, Acinetobacter) determină 16% din ITU, faţă de doar 2% la copii născuţi la termen. Febra a fost semnul clinic dominant la toţi pacienţii. În ordinea frecvenţei, celelalte semne prezente la prematuri au fost inapetenţa, icter prelungit, diaree, detresă respiratorie. Debutul prin insuficienţă renală acută s-a înregistrat la 12,5% dintre prematuri şi doar 1% dintre copii născuţi la termen. Tratamentul antibiotic iniţiat empiric a fost eficient la majoritatea cazurilor. Cel mai frecvent implicate în rezistenţa microbiană au fost aminopenicilinele, Trimetoprim-Sulfmetoxazolul şi Cefalosporine. Concluzii. Diagnosticul prompt şi tratamentul adaptat au un rol important în reducerea morbidităţii infecţioase, a riscului de cicatrici renale şi a reabilitării nutriţionale rapide a prematurului.

Cuvinte cheie: infecţie urinară, prematuritate, anomalii congenitale renale, copii 0-3 ani

Full text | PDF

Leave a Reply